Diákvállalkozás

Vannak ötleteid?

Szeretsz kézműveskedni?

Szeretnéd hasznosan tölteni a szabadidődet?

 

Ha igen, a Diákvállalkozás szakkör Neked való! 

 

Cikk folytatása

Német szakkör

Kedves gyerekek és kedves szülők!

                                                        

Szeptember 19-én, csütörtökön 13:45-kor német szakkör indul a 4., 5. és 6. osztályosok számára!

 • A szakkör minden héten az A203-as teremben lesz.
 • A szakkörön megismerkedhetsz a német nyelvű országokkal;
 • azok kultúrájával, hagyományos ételekkel, szokásokkal.
 • Megtanulunk alap német kifejezéseket;
 • megtanulod, hogyan kell német nyelven köszönni,
  bemutatkozni;
 • megtanulsz számolni, megismered a színeket;
 • elmélyülünk a család és a lakóhely témakörökben.

 

Ha felkeltettem érdeklődésedet, találkozzunk szeptember 19-én!

Várlak szeretettel: Petra néni

Francia szakkör

Kedves gyerekek, kedves szülők!

 

Szeptember 24-én 13-14.30-ig francia szakkör indul 5. és 6. osztályosoknak!

 • A szakkör kéthetente lesz B hét keddenként a könyvtárban.
 • A foglalkozásokon
  • alap kifejezéseket tanulunk (bemutatkozás, színek, számok, stb.),
  • megismerjük a francia kultúrát, művészetet,
  • virtuális sétákat teszünk Párizsban,
  • belekóstolunk a francia gasztronómiába,
  • találkozunk híres francia színészekkel, énekesekkel,
  • beszélünk a francia stílusról, divatról….

Ha érdekel a francia életmód, ITT a helyed!

A foglalkozásokat tartja: Zongor Klára tanárnő

Találkozunk 24-én, kedden!

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás

Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első évfolyamtól kezdve. Ezek a faktorok a következők: átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, és a feladat iránti elkötelezettség. Feladatunk továbbá a tehetségek felismerése, diagnosztizálása, mely magában foglalja ezen tanulók erős oldalának fejlesztését és gyenge oldalának feltérképezését, korrigálását.

Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására:

 • differenciált foglalkozások a tanórákon
 • tanórán kívüli programok
 • iskolán kívüli programok szervezése, szabadidős foglalkozások
 • versenyek, egyéb megmérettetések, bemutatók
 • projektmódszer
 • könyvtár
 • pályaorientáció, a továbbtanulás segítése
 • tanácsadás
 • választható szakkörök, foglalkozások - Iskolánkban működő szakkörök
 • Botev tehetségműhelyek - A Botev Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Versenyekre való felkészítésükre szakkörökön, házi versenyeken, illetve az egyéni foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség. Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása nem csak a tehetséges tanulók gondozását jelenti, hanem a gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatását is.

A felzárkóztatás alapvető célja:

 • a megismerő és alkalmazási képességek formálása
 • a felkészültségbeli hiányok pótlása
 • a kudarcélmények csökkentése
 • a gondolkodási képességek fejlesztése
 • a tantárgyi tartalmak elmélyítése

1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére osztályonként heti 1-2 óra foglalkozást szervezünk. Felső tagozaton matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból biztosítunk a kompetenciamérésen alul teljesítő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat.

Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést, felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.

Iskolánkban sajátos nevelésű igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulás, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése is folyik. Az SNI-s tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok, míg a BTM-es tanulókét iskolánk fejlesztő pedagógusai végzik.

Molnárné Staub Ildikó

Szabadidő hasznos eltöltése - 2019-20

A táblázat tartalmazza az iskolában működő szakköröket, műhelyeket és előkészítőket. Az adott foglalkozásra kattintva, képekkel illusztrál részletes leírást található.

TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY SZAKKÖR ELŐKÉSZÍTŐ
 Művészeti műhelyek (Art-i-csóka és Kökény-kék)  Magyar nyelvi előkészítő
Bábszakkör
(idén nem indult)
Zenei tehetséggondozó műhely  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Angol szakkör

Szekérderéknyi vidámság - játékos angol foglalkozások 3-4 osztályosoknak!
 
A könyvet szép, de csalfa tündér lakja; 
Ha fölnyitod, megkapja szívedet, 
És fölvisz a legragyogóbb csillagra, 
 
Játékok,dalok mondókák mesék segítségével gyarapítjuk  a gyerekek már megszerzett ismereteit angol nyelvből. Az évszakok változásait figyelemmel kísérve egy-egy mesén keresztül ismerkedünk  a világgal angol nyelven. A szakkör előre láthatólag 4 óra után kezdődik. Egy alkalom 45 perc. A foglalkozásokat Szélesy Esztella Európai Nyelvi Díjas nyelvtanár tartja.

Tanulásmódszertan szakkör

Tanulj hatékonyan!
4. osztályos gyerekeket várunk új szakkörünkbe. Hetente egy vagy két alkalommal gyakorlati segítséget szeretnénk adni az otthoni önálló tanuláshoz. Olyan témákat választottunk, melyek a későbbi, felső tagozatos tantárgyak tanulásához is segítséget nyújt.

Cikk folytatása