KID szakkör

Az iskolában működő KID szakkör kicsit más, mint a szakkörök általában.

A KID mozaikszó:

Kmint Komplex

I - mint Innováció

D -  mint Digitalizáció.

Szakkörünkön komplex módon, kiscsoportos (fél osztály) formában tartunk játékos foglalkozásokat iskolánk „b” osztályos tanulóinak heti rendszerességgel. Ők elsőben, a beiratkozással vállalták, hogy ezeken részt vesznek. Ez a "b" osztályok profilja, melyet az évek során jól bevált, a gyerekek által kedvelt tevékenységekből, illetve egy nyertes tehetséggondozó pályázati műhelymunka („Lámpás a tehetségekért” Fülöp Krisztina, Rektor Dóra. 2011.) alapján állítottam össze. Jelenleg a mesterpedagógusi pályázatom keretében célomnak tűztem ki a megkezdett innovációs tevékenység folytatását, továbbfejlesztését.

A szakkör minden évfolyamon más tematika alapján működik. Elsőben különböző blokkokban ad lehetőséget a mozgás, az önismeret-együttműködés, a kognitív funkciók, a kommunikáció, a logika és a kreativitás terén az erősségek és a gyenge pontok feltérképezésére, illetve a fejlesztésére.

Jelszavunk: Játssz, hogy fejlődj!

„Én szerettem a KID órákat! Elsősorban azért, mert mikor még nem ismertük egymást, ezeken az órákon megismerkedhettünk egymással. Másrészt, mikor már jól ismertük egymást, jókat játszottunk.”  :)

A foglalkozásokon várjuk a gyermekek új és sajátos megoldási javaslatait. Gyakran alkalmazzuk a digitális technológia adta lehetőségeket, ezzel segítve a gyerekeket a mai digitális világban való eligazodásban.

„A délutáni KID órákon az tetszett a legjobban, hogy valamilyen szinten volt infónk, de mégis játékos volt. Alapból nagyon jó játékokat játszottunk!” :)

Az első két évfolyamon előszeretettel fordulunk Gőbel Orsolya Varázsjátékok c. könyveihez. A mesés játékok hatására kirajzolják magukból gátlásaikat, nehézségeiket. Ezek olyan oldásokat hoznak létre, melyek fejlesztik egyéniségüket, társas kapcsolataikat is.

„A KID órákon érdekes témák voltak. A legjobb a sok játék és beszélgetés volt.” :)

Második osztályban a hangsúly már a kooperatív, páros- és csapatmunkán van. Blokkokban ismerkedünk a táblajátékokkal (dobókockások, lerakosgatósok, előnyadósok…) illetve a Botev Játéktár fejlesztő játékaival folytatjuk az első osztályban megkezdett munkát.

A harmadik és negyedik évfolyamon drámajátékok, logikai játékok és különböző pedagógiai játékok is megjelennek a táblajáték és a kreativitást igénylő játékok mellett.

A KID programot erősítik az olvasó- és a beszélgetőkörök is. Minden hetet egy 7kezdő órának nevezett órával indítunk. Az óra nevét a jelenlegi ötödikesekkel együtt találtuk ki. Itt a hétvége eseményeit, illetve a héten ránk váró feladatokat „beszéljük ki”, ezzel indítva a tanulási folyamatot.

„Igazi megváltás volt hétfőn, a hétvége után, első órában még egy kicsit beszélgetni arról, hogy amíg távol voltunk, ki mit csinált, mert amúgy senkit nem érdekelt volna.”  :)

Az olvasókörök a gyerekek tudásától, érdeklődésétől függően alakulnak. Mindenki otthonról hoz kedvenc könyvet, azt mutatja be a többieknek kis könyvajánló formájában. Mesél róla, olvas belőle, elmondja miért szereti, mi az, ami miatt felhívja rá a többiek figyelmét.

A szakkör tehát több szempontból komplex:

- nem csak a szakköri órákra vonatkozik, az iskolai élet több területén is megjelenik
- több képességterületen zajlik: kiterjed a mozgásra, a beszédre, a szociális érettségre és az értelmi funkciókra egyaránt
- az egész személyiséget célozza
- felzárkóztatás és tehetséggondozás alapját is képezi
- az órák felépítésében is megjelenik a komplexitás

„Mindenkinek csak ajánlani tudom, az ottani élmények felejthetetlenek!” :)

Fülöp Krisztina és a tanulók

 

  • /index.php/oktatas/szakkorok/288-nemet-szakkor-nemet-masodik-idegen-nyelvkent
  • /index.php/oktatas/szakkorok/287-zenei-tehetseggondozo-muhely