Német nemzetiségi tagozat a Botev Iskolában

 

A német nemzetiségi nyelv oktatását iskolánkban 1992-ben kezdtük. Jelenleg a nyolc évfolyamon 20 nyelvi csoportban közel 300 gyermeket tanítunk heti 5 német nyelv és irodalom + 1német nemzetiségi népismeret órában.

A német nemzetiségi tagozat célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, a nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása által a sikeres német felvételi lehetősége, a magyarországi német nemzetiségi kisebbség kultúrájának, szokásainak megismerése.

Az elsősöket játékos formában vezetjük be a nyelvtanulás világába, amely az ebben a korban jellemző utánzókészségre, szerepjátszó kedvre épül. A nyelvi órákon sokat énekelünk, játszunk, barkácsolunk és színezünk, így izgalmas és vidám jeleneteken, verseken, dalokon keresztül fejlődik a gyermek hallásértése, beszédkészsége.

A német nyelven történő olvasás és írás rejtelmeivel csak második osztályban ismerkednek meg a tanulók. A fő szempont itt is a játékosság. Sok-sok vers, rím és dal segítségével szinte észrevétlenül tanulnak meg a gyerekek németül olvasni és írni.

Harmadik osztálytól kezdve tanulóink autentikus (eredeti német) tankönyvekből tanulnak. A német kultúrával való ismerkedést mindig a tanult téma határozza meg. Így bővülnek a gyermek néprajzi, helytörténeti ismeretei, nyelvtudása.

Tanári ellátottságunk 100 %-os, taneszközeink megfelelőek. Tankönyveink modernek, kommunikatívak. (Kombi Spielheft, Kombi Mini, Planetino 1-2., Beste Freunde 1-2-3.) Alsó- és felső tagozaton is egyre nagyobb szerepet kap nyelvi órákon az interaktív tábla.

A német nemzetiségi népismeret tantárgy lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, kultúrájával. Ezeken az órákon játékos formában foglalkozunk elődeink mindennapjaival, munkájával, ünnepeikhez kapcsolódó szokásaikkal valamint heti egy testnevelés óra terhére német nemzetiségi játékokat, táncokat tanulunk. Alsó tagozaton kirándulást szervezünk a városlődi Német Nemzetiségi Tájházba, felső tagozatosaink pedig Tatára kirándulnak, ahol megtekintik a Német Nemzetiségi Múzeumot.

Iskolánkban hosszú évek óta működik német nemzetiségi énekkar és két nemzetiségi tánccsoport is. A gyerekek nagy kedvvel járnak a táncpróbákra és örömmel képviselik iskolánkat a különböző városi és megyei rendezvényeken. Tánccsoportunk már németországi szereplésekkel is büszkélkedhet. A néptánccsoport vezetője Schmidmajerné Róka Krisztina, az énekkar karnagya Dr. Bojnécz Gábor, aki harmonikán is kíséri a produkciókat.

Rendszeresen részt veszünk területi és regionális német nemzetiségi vers-és prózamondó versenyeken (2-8. évfolyamok) amelyeken tanulóink rendszeresen kiemelkedő eredményeket érnek el, így biztosítva a továbbiakban az országos döntőbe jutás lehetőségét.

Felső tagozatosaink számára minden évben szervezünk szépkiejtési versenyt, ahová a megye összes német nyelvet tanító iskoláját meghívjuk.

Hagyományteremtő jelleggel rendezünk különböző témájú vetélkedőket a megyei német nemzetiségi tagozatos iskolák számára. Célunk, hogy a különféle szórakoztató feladatok során a résztvevők megismerjék a magyarországi németek életéhez kapcsolódó hagyományokat

Diákjaink több alkalommal szerepeltek már kiváló minősítéssel az ugodi német nyelvű drámafesztiválon is.

Hatodikosaink számára a tanév végén német nyelvi tábor lehetőségét biztosítjuk az ausztriai Obervellachban. A táborban a gyerekek délelőttönként helyi nyelvtanárok segítségével csoportos nyelvi órákon vesznek részt, míg délutánonként a helyi nevezetességekkel ismerkednek, túrákon, hajókiránduláson vesznek részt.

Hetedikeseink és nyolcadikosaink állandó résztvevői az országos általános iskolai német nyelvi tanulmányi versenynek és az országos általános iskolai német nemzetiségi tanulmányi versenynek, ahol szintén szép sikereket érnek el.

Nagy hangsúlyt fektetünk nyolcadikos tanulóink felvételi felkészítésére, akik az utóbbi években sikeresen felvételiztek a Lovassy és a Vetési Gimnázium német nemzetiségi tagozatára.

Nyolcadikosaink számára a budapesti Goethe Intézet közreműködésével kihelyezett, A2 típusú, nemzetközileg elismert tanúsítványt adó nyelvvizsgát („Fit in der deutschen Sprache”) szervezünk.

Rendszeresen tartunk bemutató órákat mind szülők, mind kollégák számára, ovi sulikat leendő elsős gyerekeknek illetve német szakkört, más idegen nyelvet (angol, francia) tanuló diákok számára.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a személyiség-és közösségfejlesztést valamint a hagyományápolást.

Minden tanévben megrendezzük az ún. „Német hetet”, mely során a tanulók interaktív, játékos feladatok keretében, fontos ismereteket szerezhetnek a németnyelvű országokról. A Német hét keretében minden évfolyamon különböző tantárgyakba integrálva foglalkozunk a német nyelvterület specialitásaival: tipikus német ételeket eszünk, sütisütő versenyt hirdetünk és autentikus német zenéket hallgatunk az iskolarádióban. Német népismeret óra keretében rajzversenyt szervezünk évfolyamonként különböző témákban.

 

Hisszük, hogy a két nyelven, két kultúra ismeretével felnövő gyermekek többet tudnak a világról, nyitottabbak és fogékonyabbak a másság elfogadására.

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

Herzlich Willkommen in der Botev Schule!