Néptánc szakkör alsó tagozaton

Iskolánkban a német nemzetiségi tagozaton tanuló 1-2.osztályos gyermekek heti egy alkalommal néptánc szakkörön vesznek részt.

A szakkör lehetőséget nyújt a sváb és a magyar néphagyományokkal, népi játékokkal való megismerkedésre, népi dalok megtanulására, népmesék meghallgatására. Kiemelt célja pedig a néptánc alapjainak elsajátítása játékos formában. Fókuszpontban áll a játék és a játékosság, mely segítségével a régi világ szokásai, dalai, nyelvezete és egyéb elemei közelebb kerülnek a gyermekekhez.

A zenei nevelés, így a néptánc is komplex módon fejleszti a gyermekeket. Elősegíti a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük formálását, az együttműködési készségük és szociális kompetenciájuk fejlődését. A ritmus fejleszti a figyelmet és a koncentrációt, a dallam az érzésvilágot gazdagítja, a hangszín a hallást élesíti, maga az éneklés koncentrációt, fegyelmezettséget kíván meg a gyermekektől, a tánc pedig főként a mozgáskoordinációra van pozitív hatással.

A néptánc órák vidám hangulatban telnek.

Pap-Néninger Melinda

    

  • /index.php/oktatas/szakkorok/276-angol-nyelvi-elokeszito
  • /index.php/oktatas/szakkorok/274-matematika-felveteli-elokeszito