Alsós matematikai tehetséggondozó műhely

Kiscsoportos matematika foglalkozás hetente kétszer a 3. c osztály termében (C épület) 3. osztályos tanulóknak
Célja elsősorban versenyre felkészítés, versenyfeladatok megoldása változatos és játékos formában, tehetséggondozás.
 
                                                                        Schmidmajerné Róka Krisztina

Angol tehetséggondozó műhely

Angol nyelvű tehetséggondozó műhely indult ebben a tanévben a 7.a osztályosoknak. A délelőtti nagy csoportlétszámot kompenzálva a legszorgalmasabbak heti plusz egy tanórában mélyíthetik el eddig megszerzett tudásukat, vagy akár megismerkedhetnek újdonságokkal is. 

Foglalkozásainkon tanulunk a brit és magyar ünnepekről, ismerkedünk izgalmas nyelvi jelenségekkel, fejlesztjük szövegértési készségeinket, készülünk adott versenyekre. 
 
Wachterné Zsargó Zsanett
 
 

Sport szakkör

Képtalálat a következőre: „training for kids”

A sport szakkörön a foglalkozások célja a mozgáskoordináció és az erő-állóképesség fejlesztése.  Köredzésekkel a törzset és a főbb izomcsoportokat, mint a karok, lábak izmait dolgoztatjuk meg. Különböző nehézségű akadálypályákkal a szem és a végtagok koordinációját, a kitartást és az egyensúlyérzéket fejlesztjük.


Időpont:

- hétfő: 13:45 - 14:30

A foglalkozást vezeti:

- Herczeg Balázs testnevelő

Informatika szakkör

Iskolánkban az „a” jelű osztályoknak elsőtől kezdve szakköri jelleggel van informatika oktatás. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játékos formában megtanulják, a számítógép elindítását, a helyes egérhasználatot, rajzolás alapjait, adatok értelmezését, egyszerűbb algoritmusokat. A magasabb évfolyamokon ezeket az ismereteiket bővítjük, és egészítjük még ki az internetes kereséssel és egy kis szövegszerkesztéssel.

Gábor Andrásné

Német szakkör (német második idegen nyelvként)

A német szakkör elsősorban felső tagozatos tanulók számára nyújt betekintést a német nyelvi kultúrába. A tanulók heti egy alkalommal ismerkednek a német nyelvvel, játékos feladatok és kommunikációs helyzetek segítségével sajátítják el az adott szókincs anyagát és a nyelvtani szerkezeteket. Sokszor dolgozunk az interaktív táblán és páros vagy csoportmunkában.

Németh Petra

 

KID szakkör

Az iskolában működő KID szakkör kicsit más, mint a szakkörök általában.

A KID mozaikszó:

Kmint Komplex

I - mint Innováció

D -  mint Digitalizáció.

Szakkörünkön komplex módon, kiscsoportos (fél osztály) formában tartunk játékos foglalkozásokat iskolánk „b” osztályos tanulóinak heti rendszerességgel. Ők elsőben, a beiratkozással vállalták, hogy ezeken részt vesznek. Ez a "b" osztályok profilja, melyet az évek során jól bevált, a gyerekek által kedvelt tevékenységekből, illetve egy nyertes tehetséggondozó pályázati műhelymunka („Lámpás a tehetségekért” Fülöp Krisztina, Rektor Dóra. 2011.) alapján állítottam össze. Jelenleg a mesterpedagógusi pályázatom keretében célomnak tűztem ki a megkezdett innovációs tevékenység folytatását, továbbfejlesztését.

Cikk folytatása

Zenei tehetséggondozó műhely

Iskolánkban jelenleg 2 diák tanul harmonikázni, 2018. szeptembere óta. A foglalkozások egyéniek, a hangszertanulás módja és időtartama nagyjából hasonlít az alapfokú művészetoktatási intézmények által követett gyakorlathoz, azzal a kivétellel, hogy a foglalkozásokra nálunk heti egy alkalommal kerül sor. A gyerekek saját hangszerrel rendelkeznek, ugyanakkor iskolánknak is van saját, Hohner típusú gyakorló-harmonikája, amely igény és érdeklődés esetén szintén "bevethető".

Dr. Bojnécz Gábor

 

Nemzetiségi (felsős) kórus

 

Iskolánkban 2018. szeptemberében alakult alsós és felső-tagozatos tanulókból álló énekegyüttesünk, amely nem kizárólagosan nemzetiségi énekes művek (pl: kétszólamú sváb dallamok) megtanulását és előadását tűzte ki céljául, hanem a műfaj-független repertoár megvalósításának szükségességét szem előtt tartva kívánja a zene minél szélesebb körével megismertetni a muzsikát kedvelő, énekelni szerető ifjúságot a capella formációban, illetőleg akusztikus (esetenként elektronikus) hangszeres kíséret bevonásával. Az énekkar hetente két alkalommal próbál.

Dr. Bojnécz Gábor