Közzétételi lista 2019/20.

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

 1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat (a köznevelési tv.-nek megfelelően). A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

 • szülője, vagy testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
 • testvére már az iskolával jogviszonyban áll
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy
 • az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

Ha döntés így sem születhet, akkor sorsolással határozunk a sorrendről.

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél.

A tankötelezettségről a köznevelési tv. 45§-a rendelkezik.

 1. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

            A fenntartó még nem pontosította a beiratkozás időpontját, ha meghozza a döntését, akkor közzétesszük.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a beiratkozás 2020 áprilisában várható.

A fenntartó által engedélyezett osztály (az általunk tervezett)
sorszáma
típusa/neve
létszáma
1.a
Általános tantervű
26 fő
1.b
Általános tantervű
26 fő
1.c
Német Nemzetiségi Tagozat 
5 németóra + 1 óra népismeret német nyelven
26 fő
M1.
Felsőörsi Tagintézmény 1. osztálya
Általános tantervű
20 fő
 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünk nem szed tandíjat.

Az étkezést igénylő tanulók térítési díjának beszedése a VEINSZOL ügyintézőjének a  feladata.

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek: az érvényes jogszabályok szerint.

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés
ideje
nyilvános megállapítása
-
-
 1. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés
ideje
az ellenőrzések megnevezése
nyilvános megállapítása
2018.03.01-02.
Belső ellenőrzés (személyi anyagok)
Mindent rendben találtak, a felmerült hiánypótlás megtörtént.
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés
ideje
nyilvános megállapítása
-
-
 1. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat
ideje
nyilvános megállapítása
2018.10.09.
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés - mindent rendben talált.
2019.10.07.
Tűzriadó próba hatósági ellenőrzése - mindent rendben talált.
 1. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az iskola épülete szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig 6.00-20.00 órás nyitva tartással működik.

A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítás 8 óra előtt 45 perccel is megkezdhető, ha ehhez a csoport tanulói illetve a szülők hozzájárulnak.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A tanév rendje tartalmazza, mely ezen a linken is elérhető.

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

 1. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

Szmsz

Házirend

Pedagógiai program

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógus azonosító száma
Munkaköre
Végzettsége
Szakképzettsége
72628552523
Tanító
Főiskola
általános iskolai, idegen nyelv oktatására képesített tanító
72877664162
Tanár
Egyetem
okleveles magyartanár és pedagógiatanár
76789439809
Tanár
Főiskola
matematika-fizika szakos tanár
71427697289
Tanár
Egyetem
okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
71832370173
Tanító
Főiskola 
általános iskolai tanító ének-zene szak
77777916838
Tanár
Főiskola
földrajz szakos tanár
72906478956
Tanár
Főiskola
ének-zene tanár, egyházzenész
73724590066
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
72919644310
Tanító
Főiskola 
általános iskolai tanító
78588702433
Tanár
Főiskola
Egyetem
általános iskolai tanító
okleveles
magyartanár és pedagógiatanár
75184635944
Tanár
Főiskola
földrajz-kémia szakos általános iskolai tanár
72081416721
Tanár
Egyetem
okleveles általános iskolai matematikatanár
okleveles általános iskolai testnevelő tanár
okleveles pedagógiatanár
79615026236
Tanár
Egyetem
okleveles magyar tanár, magyar alapszakos bölcsész
72980038119
Tanár
Főiskola
német nyelvtanár
73017966303
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító
71426952609
Tanár
Egyetem
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár német nemzetiségi
78513511077
Tanító
Főiskola Egyetem
általános iskolai tanító népművelés szakkollégium, okleveles pedagógiatanár
71577611187
Tanár
Főiskola
Egyetem
általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, környezetmérnök, okleveles informatikatanár
77165945213
Tanító
Főiskola 
általános iskolai tanító
75340747228
Tanár
Főiskola, Egyetem
általános iskolai tanító, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
72613411046
Tanár
Egyetem
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár-könyvtáros
72126078708
Tanár
Főiskola Egyetem
biológia szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár
71448025331
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
74739567057
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító technika szakkollégium
71757395465
Tanár
Főiskola
egészségtantanár
testnevelő tanár
72822839535
Tanár
Egyetem
okleveles középiskolai testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő- és egészségfejlesztő tanár
76221228025
Tanító
Főiskola
tanító, vizuális nevelés műveltségi területen
72962935824
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító rajz szakkollégium
73204918387
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító ének-népművelés szakkollégiumi képzéssel
74841617391
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
75568475708
Tanár
Főiskola, Egyetem
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, etika ember és társadalomismeret szakos tanár
74013422341
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
73097454378
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel
78540733608
Tanár
Főiskola
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, oktatástechnológus szakkollégium
72300611005
Tanító
Főiskola
tanító, német-tanító
72605392071
Tanító
Tanító
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
75337207742
Tanár
Főiskola
könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanár
73930100872
Tanár
Főiskola
orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
73119986729
Tanító
Főiskola 
általános iskolai tanító
75121411937
Tanító
Főiskola
tanító
72527937147
Tanár
Egyetem
matematika-informatika szakos tanár
73782486991
Tanár
Főiskola
angol nyelvtanár
79847030922
Tanár
Egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos általános iskolai tanár
71755886473
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító néptánc szakkollégium
73202494471
Tanár
Egyetem
okleveles német tanár
73120146366
Tanító
Főiskola
nemzetiségi tanító (német)
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
79379217507
Tanár
Főiskola
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, torna szakedző
72249427141
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, angol nyelvi szakkollégium
71428481030
Tanár
Egyetem
francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
72409011122
Tanár
Főiskola, Egyetem
testnevelés szakos általános iskolai tanár, testnevelő tanár
75026453122
Tanító
Főiskola
német nyelvoktató tanító
79025993351
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító, tánc és drámapedagógus
72027089131
Tanító
Főiskola
tanító könyvtár szakkollégiummal
71741763382
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
72510959318
Tanár
Főiskola
testnevelő tanár
75116126119
Tanár
Főiskola,
magyar-orosz általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár
74660715291
Tanító
Főiskola
általános iskolai angol nyelvoktató tanító, angol szakos tanár
73045330640
Tanár
Egyetem
okleveles matematikus-fizikus, alkalmazott informatika programozás
79359650927
Tanító
Főiskola
tanító ének-zene szakkollégiummal
71853535551
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító
78347370212
Tanár
Főiskola
magyar-nyelv és irodalom ének-zene szakos  általános iskolai tanár
77354192511
Tanár
Egyetem
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
72284566165
Tanár
Főiskola
tanító német nyelv műveltségterületen,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája
71742593886
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
72284566165
Tanár
Főiskola
matematika szakos tanár
72878827979
Tanár
Főiskola
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
77621340180
Tanító
Főiskola
általános iskolai tanító rajz szakkollégium
72621827178
Tanító
Főiskola
tanító, vizuális nevelés műveltségterület
78415147978
Tanár
Főiskola
biológia-rajz szakos általános iskolai tanár, angol nyelvtanár
72391885150
Tanár
Főiskola
angol szakos nyelvtanár
79710525595
Tanár
Főiskola Egyetem
tanító vizuális nevelés műveltségterület, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
78715338350
Tanár
Főiskola
matematika-technika szakos általános iskolai tanár, számítástechnikai tanár
 1. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 6 fő

Munkaköre
Végzettsége
Szakképzettsége
iskolatitkár
Érettségi
Gimnáziumi érettségi
iskolatitkár
Érettségi
Gimnáziumi érettségi
iskolatitkár
 Érettségi
Vállalkozási ügyintéző
rendszergazda
Érettségi
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
egészségügyi asszisztens
Egészségügyi szakiskola
Általános ápoló, általános asszisztens
gondnok, takarító
Szakmunkásképző
Virágkötő
takarító
8. általános iskola
 
takarító
Szakmunkásképző
Kéz és lábápoló, műkörömépítő
takarító
Szakközépiskola
Kereskedelem
takarító
8. általános iskola
 
takarító
Szakmunkásképző
ABC eladó
takarító
Szakiskola
Gépíró és gyorsíró iskola
takarító
Szakmunkásképző
Ruhakészítő
karbantartó
Szakmunkásképző
Villanyszerelő
karbantartó
Szakmunkásképző
Asztalos
portás
Szakmunkásképző
Népi zenész
gazdasági ügyintéző
Érettségi
Mérlegképes könyvelő
 1. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

TANÉV
MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS
6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM
BOTEV országos BOTEV országos BOTEV országos BOTEV országos
2007/2008 555 499 574 497 573 519 565 506
2008/2009 558 489 549 484 548 513 581 502
2009/2010 1584 1498 1755 1622 1606 1483 1712 1583
2010/2011 1636 1486 1751 1601 1575 1465 1733 1577
2011/2012 1616 1489 1710 1612 1583 1472 1697 1567
2012/2013 1615 1489 1794 1620 1695 1497 1718 1555
2013/2014 1585 1491 1749 1617 1583 1481 1716 1557
2014/2015 1635 1497 1766 1618 1651 1488 1765 1567
2015/2016 1629 1486 1728 1597 1636 1494 1726 1568
2016/2017 1624 1497 1790 1612 1648 1503 1702 1571
2017/2018 1576 1499 1775 1614 1627 1492 1765 1602

 

Terület
évfolyam
országos átlag % BOTEV országos átlag % BOTEV
2017/18. 2017/18. 2018/19. 2018/19.
angol 6. 78 65  még nincs adat 87
német 6. 76 92   89
angol 8. 68 83   92
német 8. 42 97   95

 

  Egészségzóna Fejlesztés Fokozott
% szükséges % fejlesztés szükséges %
Testtömeg index 79 17 4
Testzsír 77 21 2
Állóképesség 88 9 3
Ütemezett hasizom 98 2 -
Törzsemelés 62 38 -
Ütemezett fekvőtámasz 88 12 -
Kézi szorítóerő 65 26 9
Helyből távolugrás 90 10 -
Hajlékonyság 69 31 -

 

 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Megnevezés Intézmény kimaradási mutatói  
2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17.  2017/18.
7. évfolyam adatai: - - - - - -  -
- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0 0  0
- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)  0  0  0  0  0  0  0
8. évfolyam adatai: - - - - - -  -
- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0 0  0
- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva) 0 0 0 0 0 0  0
Az intézmény adatai: - - - - - -  -
- az intézményből kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0 0  0
- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva) 0 0 0 0 0 0  0

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés
Intézmény lemaradási mutatói
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.
2015/16.
2016/17.
2017/18.
1. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
-
- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma
 2
 -
 2
1
1
 -
2. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 2. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 1
 -
 -
1
1
1
3. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 3. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
4. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 4. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
5. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 5. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
6. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 6. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 -
 1
1
  -
 -
 -
 -
7. évfolyam adatai:
-
-
-
-
 -
 -
 -
- 7. évfolyamból lemaradó
tanulók száma
 1
-
-
2
 -
 -
 -
8. évfolyam adatai:
-
-
-
-
-
-
-
- 8. évfolyamból lemaradó tanulók száma
-
-
-
-
-
-
-
Az intézmény adatai:
-
-
-
-
-
-
-
- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma
3
1
1
2
1
1
1
 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK, SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK, FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK…
Megnevezése
Ideje/helye
A szakkört tartó személy neve
Angol szakkör 1.a
órarendi óra
Pongóné Szarka Judit
Angol szakkör 1.b
órarendi óra
Stangené Kató Beáta
Angol szakkör 2.a
órarendi óra
Vékony Istvánné
Angol szakkör 2.b
órarendi óra
Stangené Kató Beáta
Angol szakkör 3.a
órarendi óra
Pongóné Szarka Judit
Angol szakkör 3.b
órarendi óra
Bittmann László
Francia szakkör 1.a, 1.b
órarendi óra
Guzmits Viktória
Angol szakkör más idegen nyelvet tanulóknak (3-4. évf.)
A/B hét: hétfő 9. óra B103-as terem
Szélesy Esztella
Angol szakkör más idegen nyelvet tanulóknak (5-6. évf.)
A/B hét: hétfő 7. óra A204-es terem
Miskey-Kovács Viktória
Német szakkör más idegen nyelvet tanulóknak (felső tagozat, 5-6. évf.)
A/B hét: csütörtök 7.óra A203-as terem
Németh Petra
Acro Dance
A/B hét: csütörtök 17-19 óra B112-es terem
Nyikovics Krisztina
Atlétika 1-8. évf.
A/B hét: kedd 15:30-16:30 A116-os terem
A/B hét: péntek 14:30-15:45 A116-os terem
Sári Kálmán
Diákvállalkozás
A/B hét: hétfő 14:45-16:15 A204-es terem
Vékony Istvánné
Ének-zenekar alsó tagozat
A/B hét: szerda 16-17 óra C101-es terem
A/B hét: csütörtök 16-17 óra C101-es terem
Szijártóné Englert Ildikó
Foci 1-2., 3-4., 5-8.
A/B hét: hétfő 16:30-17:30 (1-2. évf.)
A/B hét: szerda 16:30-17:30 (3-4. évf.)
A/B hét: csütörtök 14:30-16:00 (5-8. évf.)
Szabó László Balázs
Furulya szakkör
A/B hét: kedd 6. óra B104-es terem
Gombosné Sipos Katalin
Gyermekjóga
A/B hét: kedd 16:00-17:00 B112-es terem
A/B hét: csütörtök 16:00-17:00 B112-es terem
Kéri Szilvia
Honismereti szakkör (5-6. évf.)
A/B hét: kedd 7. óra
Küsz Ágnes
Informatika szakkör 1.a
órarendi óra
Pongóné Szarka Judit
Informatika szakkör 2.a
órarendi óra
Bátainé Ligeti Zsófia
Informatika szakkör 3.a, 4.a
órarendi óra
Béres György
"Kék-regény" újságíró szakkör
A hét: csütörtök 14:00-15:30
Zongor Klára
Kézműves foglalkozás
A/B hét: hétfő 16:00-17:30 C107-es terem
Mosonyi Emese
KID szakkör alsó 1.b, 2.b, 3.b, 4.b
órarendi óra
Dóczi-Kasler Katalin, Stangené Kató Beáta, Veiland Veronika, Kiliánné Guath Viktória
KID szakkör felső 5.b, 6.b, 7.b
órarendi óra
Gábor Andrásné, Miskey-Kovács Viktória, Bittmann László
Kosárlabda 
1-4. évfolyam
A/B hét: kedd 14:30-15:30 A116-os terem
A/B hét: csütörtök 15:30-16:30 A116-os terem
Sári Kálmán
Légtornász
A/B hét: csütörtök 18:30-20:00 A116-os terem
Szőlősi Adrienn
Logika szakkör (3-4. évfolyam)
A hét: szerda 7. óra B109-es terem
B hét: péntek 6. óra B109-es terem
Schmidmajerné Róka Krisztina
Matematika szakkör (3-4. évf.)
A/B hét: hétfő 6. óra B106-os terem
Varga Márta
Német Nemzetiségi Ének-zenekar
A/B hét: kedd, csütörtök, péntek 13:45-14:30
dr. Bojnécz Gábor
Néptánc 1.c
órarendi óra
Pap-Néninger Melinda
Néptánc 2.c
órarendi óra
Pap-Néninger Melinda
Néptánc 3.c
órarendi óra
Schmidmajerné Róka Krisztina
Néptánc 4.c
órarendi óra
Schmidmajerné Róka Krisztina
Pannon Geodézia
A/B hét: szerda 19:30-20:00
 
Röplabda
A/B hét: hétfő 14:30-15:30 A116-os terem
A/B hét: szerda 14:30-15:30 A 116-os terem
Sári Kálmán
Cseresznyés Péter
Sakk szakkör 1.a, 2.a
órarendi óra
Bátainé Ligeti Zsófia, Györgyné Dankó Katalin
Sakk szakkör
A/B hét: hétfő 16:00-17:30
A/B hét: csütörtök 16:00-17:30
Mihalik István
Röplabda 2. 3. 4. osztály
A/B hét: 15:30-16:30 B116-os terem
Herczeg Balázs
Vívás
A/B hét: kedd 16:00-19:00
A/B hét: csütörtök 16:00-19:00 A116-os terem
Puskás Gábor
A tanórán kívüli foglalkozás neve: 
Helye, ideje: 
A foglalkozást tartó személy neve:
Angol előkészítő 8.a
órarendi óra
Wächterné Zsargó Zsanett
Angol előkészítő 8.b
órarendi óra
Bittman László 
Német előkészítő 8.c
órarendi óra
Dezse Orsolya
Német előkészítő 8.d
órarendi óra
Fekete-Stáhl Ágota
Magyar előkészítő 8.a, 8.b
órarendi óra
Szabóné Lovasi Ágnes
Magyar előkészítő 8.c
órarendi óra
Koncz Ilona
Magyar előkészítő 8.d
órarendi óra
Takács Gyöngyi
Matematika előkészítő 8.a, 8.c
órarendi óra
Megyaszai Éva
Matematika előkészítő 8.b
órarendi óra
Béres György
Matematika előkészítő 8.d
órarendi óra
Décsy Dóra
Biológia előkészítő 8.a, b, c, d
A/B hét: kedd 7:00 - 7:45
Vékony Istvánné
Tehetséggondozó műhelyek neve:
Helye, ideje:
A foglalkozást tartó személy neve: 
Torna tehetséggondozó műhely (lánytorna)
A/B hét: hétfő 16-20 óra B112-es terem
A/B hét: szerda 15-19 óra B112-es terem
A/B péntek 16-20 óra A116-os terem
Papréti Emese
Matematika tehetséggondozó műhely
D.Dóra: A/B hét: szerda 6.óra (6. évf.)
T.Dávid: A/B hét: péntek 6. óra (5. évf.)
Décsy Dóra, Tiszttartó Dávid
Művészeti Tehetséggondozó Műhely (alsó és felső tagozat)
Kökény-kék: A hét: kedd 16:00-17:30
A101-es terem
Art-i-csóka: A/B hét: szerda 14:00-16:15
A101-es terem
Zongor Klára
Néptánc tehetséggondozó műhely (alsó tagozat)
A/B hét: kedd 6. óra felső tagozat
A hét: hétfő 6. óra 5.c
B hét: péntek 2. óra néptánc műv. csop.
Schmidmajerné Róka Krisztina
Zenei Tehetséggondozó műhely (harmonika és citera)
Tanulókkal egyeztetve
dr. Bojnécz Gábor
Tehetséggondozás német 5.6. évfolyam
A/B hét: hétfő 7.óra A112-es terem
Németh Petra
A felzárkóztató foglalkozás neve:
Helye, ideje:
A foglalkozást tartó személy neve: 
Matematika felzárkóztató (felső tagozat)
A/B hét: kedd 6. óra és szerda 6. óra (5-6. évfolyam)
Tiszttartó Dávid
Magyar felzárkóztató (felső tagozat)
A/B hét: szerda 7. óra
A/B hét: péntek 6. óra
Vaczula Márta
Felzárkóztatás 1.a
órarendi óra 
Pongóné Szarka Judit
Felzárkóztatás 1.b
órarendi óra 
Szijártóné Englert Ildikó
Felzárkóztatás 1.c
órarendi óra 
Sáriné Szirbek Ágnes
Felzárkóztatás 2.a
órarendi óra
Bátainé Ligeti Zsófia
Felzárkóztatás 2.b
órarendi óra 
Stangené Kató Beáta
Felzárkóztatás 2.b
órarendi óra
Bittnerné Király Kyra
Felzárkóztatás 2.c
órarendi óra
Kungl Anita
Felzárkóztatás 2.c
órarendi óra
Galambos Gyöngyi
Felzárkóztatás 3.a
órarendi óra
Szélesy Esztella
Felzárkóztatás 3.c
órarendi óra
Lachegyi Éva
Felzárkóztatás 4.c
órarendi óra
Schmidmajerné Róka Krisztina
Felzárkóztatás (német 3-4. évf.)
órarendi óra
Pap-Néninger Melinda
Felzárkóztató német korrepetálás 5-6. évf.
A/B hét: kedd 7. óra A203-as terem
Németh Petra
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Bátainé Ligeti Zsófia
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Böczné Palotai Bernadett
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Busch Noémi
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Kungli Klaudia
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva
Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)
tanulókkal egyeztetve
Veiland Veronika
 1. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk megamelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.
 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 • Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:
 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
 • Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. 

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; feladatlap, tesztlap kitöltése, dolgozat; házi dolgozat.
 
Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:
 
- röpdolgozat (az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából)
 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,
 • a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,
 • a röpdolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap,
 • számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából,
 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,
 • a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy megtörténjék,
 • a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen osztályzatot kap
- témazáró dolgozat (egy vagy több átfogó témakör anyagából)
 • jellemzően az osztály egészét érinti,
 • az E-Kréta rendszerben az iskolai témazáró dolgozatok súlyozása 200%
 • a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék,
 • a témazáró dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap, amelyet megkülönböztető” jelöléssel jegyez be a szaktanár a naplóba.

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk tartalmazza.

Szóbeli értékelés:
 
- Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása. Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a szóbeli számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.
- Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli jegy. A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát.
- Idegen nyelveknél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél többször legyen alkalma tudásszintjéről szóban is számot adni.
- Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél, dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.
 1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsgaszabályzat hatálya, célja:

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra érvényes, azaz:

 • osztályozó vizsgákra,
 • különbözeti vizsgákra,
 • javítóvizsgákra
 • pótló vizsgákra (fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról)

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

 A vizsgaszabályzat célja

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 • az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
 • ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
 •  átvételnél az iskola igazgatója előírja.

A tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

 A vizsgaszabályzat hatálya
 
Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak. Ők adják át a munkaközösségek által kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.
A vizsgák lebonyolításának módját részletesen a Házirend 7. sz melléklete tartalmazza, összhangban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének előírásaival.
 
A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaidőszakai:
 • augusztus 15-31-ig: javítóvizsgák, osztályozó vizsgák, szeptemberi tanulmányok megkezdését lehetővé tevő különbözeti vizsgák.

- A vizsgák kérvényezése: június 15-ig, értesítés küldése július 15-ig.

 • január 01-15-ig: magántanulók félévi osztályozó vizsgái.

- A vizsgák kérvényezése: december 01-ig.

 • június 01-15-ig: magántanulók év végi osztályozó vizsgái.

- A vizsgák kérvényezése: május 10-ig.

 • Az intézmény igazgatója egyedi esetben a fentiektől eltérő vizsgaidőpontot is kijelölhet. A vizsgaidőszak megjelölése a vizsgát engedélyező határozatban történik, pontos időpontjáról a tanuló a vizsgát megelőzően legalább három héttel tájékoztatást kap.
 1. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály
Az osztályban tanulók száma
1.a
26 fő
1.b
25 fő
1.c
21 fő
Felsőörs
16 fő
2.a
27 fő
2.b
28 fő
2.c
29 fő
Felsőörs
17 fő
3.a
24 fő
3.b
23 fő
3.c
28 fő
Felsőörs
19 fő
4.a
21 fő
4.b
27 fő
4.c
31 fő
Felsőörs
19 fő
5.a
30 fő
5.b
29 fő
5.c
25 fő
5.d
16 fő
6.a
30 fő
6.b
32 fő
6.c
28 fő
6.d
28 fő
7.a
28 fő
7.b
29 fő
7.c
23 fő
7.d
19 fő
8.a
27 fő
8.b
25 fő
8.c
20 fő
8.d
20 fő
 • /index.php/dokumentum/panaszkezelesi-utmutato