Napközi

A napközi elsőrendű feladata, hogy a gyerekek aktívan pihenjenek és felkészüljenek a másnapra.

A kisiskolások a tanév során több időt töltenek az iskolában, mint otthon. Ezért erősítenünk kell a napközi „otthon” jellegét, gondosan kialakított barátságos környezettel, tartalmas, jó hangulatú programokkal. A jól megválasztott szabadidős tevékenységek, játékok, ellazítanak, pihentetnek.

Pedagógiai programunkban, a következő célokat fogalmaztuk meg, a napközire vonatkozóan:

  • A gyerekek komplex személyiségfejlesztése
  • Tanítás- tanulás folyamatának segítése a tanulási időben
  • A tanulás iránti vágy felkeltése, az igényszint növelése, logikus gondolkodásra nevelés
  • Az olvasás megkedveltetése
  • Egészséges életmódra nevelés
  • Szabadidő hasznos eltöltése, és ehhez a feltételek biztosítása
  • Környezettudatos magatartás kialakítása

Intézményünkben minden alsó tagozatos osztály, egyben egy napközis csoport is. Összevonás nincs.

A csoportok saját osztálytermüket használjál délután. Minden csoport rendelkezik társasjátékokkal, amelyeket a lehetőségekhez képest igyekszünk bővíteni, újítani.

A kellemes zöld övezetű udvar, a többféle sportpálya, szabadtéri játékszerek, biztosítják az aktív pihenést, a mindennapi testnevelés megvalósulását. A művészeti és testnevelés órák egy része a délutáni idősávban, így a napközi idejében kerül megtartásra. A csoportot vezető nevelők tantárgyakat is tanítanak megosztva az osztályfőnökkel, ezen kívül minden nevelő napi rendszerességgel korrepetálja az arra rászoruló diákokat.

A napközis programok tervezésénél, igénybe vesszük a város kulturális lehetőségeit. Rendszeresen szervezünk színházi, könyvtári, múzeumi programokat.

Iskolánk bő választékkal rendelkezik a délutáni szakkörök, foglalkozások terén.

A szakkörök egy része belső szervezésű, amelyeket az iskola pedagógusai tartanak, más részük külső szervezésű.


 

 

 

 

  • /index.php/oktatas/napkozi/192-madarijeszto-projekt
  • /index.php/oktatas/napkozi/62-aszfaltrajzolas-a-napkoziben