Nyári ügyelet

2022.06.29.        Zongor Klára - munkaközösség vezető - elérhetősége: +36-30/646-3385

2022.07.13.        Molnárné Staub Ildikó - intézményvezető - elérhetősége: +36-30/811-5645

2022.07.27.        Fülöp Krisztina - intézményvezető helyettes - elérhetősége: +36-30/387-5412

2022.08.10.       Takácsné Kucsay Nikoletta   - intézményvezető helyettes - elérhetősége: +36-30/243-6828

 

Egyéb időpontokban vész esetén értesítendő:

Intézményvezető: Molnárné Staub Ildikó - +36-30/811-5645

Portás: Vass György - +36-20/514-9011

DIGITÁLIS TÉMAHÉT - KUTATÁS PROJEKT

Iskolánk 8.b és 8.d osztályos tanulói (47 diák) a Digitális Témahét keretén belül kutatást végeztek a felső tagozatos diákok körében, hogy tudományos módszerekkel vizsgálják, hogyan változott a boteves diákok élete a vírushelyzet és az online oktatás hatására. Ezt az aktuális kutatási témát közösen választották ki és érdeklődési kör alapján alakult kisebb csoportokban vizsgálták a felsős tanulók életének és szokásainak változásait. A Kutatás Projekt eredményeit ITT publikáljuk, hogy a tanárok, a szülők és a diáktársak nagyobb rálátást kapjanak a gyerekek életében bekövetkezett változásokra.

A projekt oktatási és nevelési célja az volt, hogy a 8. osztályos tanulók olyan használható tudásra tegyenek szert, melyet későbbi tanulmányaik és foglalkoztatásuk során is kamatoztatni tudnak. Akár egy szakdolgozat megírásánál, akár munkahelyi statisztika készítésénél, vagy vállalkozói kutatás megvalósításánál fel tudják használni a projekt során megszerzett ismereteket.
Az idei projekt különlegessége az volt, hogy teljes mértékben tantermen kívüli (online) keretek között valósult meg. Ez nagy kihívást jelentett a tanulóknak és a tanároknak is, hiszen a kommunikáció szintén az online térben Microsoft Teams, Messeger, Viber, email, stb. fórumokon zajlott. Meg kellett oldani az Excel és Word dokumentumok megosztását, hogy mindenki szerkeszteni tudja őket. Minden csoportnak sikerült a problémákat megoldani, minek következtében nem csak szaktárgyi ismereteik, hanem digitális kompetenciáik, online kommunikációs képességeik és együttműködési képességeik is jelentősen fejlődtek.
A Kutatás Projekt 9 matematika és 2 informatika óra keretében került megvalósításra. Matematika órákon, a tantervi tartalmaknak megfelelően, megtanulták a tanulók a statisztikai számításokat, az adatgyűjtés és rendszerezés módszereit, a gyűjtött adatok ábrázolását és elemzését. Statisztika ismereteikről Quizizz teszt megoldásával adtak számot. A csoportok Google kérdőívet készítettek informatika órán melyeket elküldtek a felsős tanulóknak. A kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim volt. A beérkezett adatokat Excel programmal rendszerezték és diagramokon ábrázolták az informatika tanárok segítségével.
A projektzáró dolgozatokat Wordben készítették el. A dolgozatok tartalmi és formai elemei megfelelnek a felsőoktatási intézmények által elvárt szakdolgozati követelményeknek. Az elkészült dolgozatokat egyesítve komplex képet kaphatunk a kutatási témáról.
A projekt zárásaként formatív értékelés keretében vizsgáltuk, hogy miben és milyen mértékben fejlődtek tanulóink. A csoportok értékelték saját munkájukat. Társértékelés keretén belül mindenki visszajelzést kapott arról, hogy a csoport többi tagja mennyire elégedett a csoportban végzett munkájával. Ezek után mindenki lehetőséget kapott, hogy önértékelést mondjon saját teljesítményéről és beszámoljon saját fejlődési útjáról. Padleten foglaltuk össze az eredményeket. A reflektív gondolkodás az élet minden területén nagyon fontos, ezért azt is megbeszéltük, hogy miben változtatnánk, ha ezt a kutatást újrakezdenénk vagy kiterjesztenénk.
Mindkét osztályunk tanulói nagy munkát fektettek a Kutatás Projekt megvalósításába. A feladat nagysága miatt egyértelmű volt, hogy rengeteg tanórán kívüli munka és konzultáció kell ahhoz, hogy színvonalas produktumokat adjanak ki a kezük közül. A feladat elvégzése során természetesen akadtak problémák, de ezek a munka velejárói, ezekből lehet a legtöbbet tanulni. Öröm volt látni, hogy a tanulók életkorukhoz képest magas színvonalú, tudományosságra törekvő projektzáró dolgozatokat készítettek!
Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, amiért nyolcadik évfolyam második félévében is képesek és hajlandók voltak sok időt, energiát befektetni egy ilyen nagy volumenű kutatás elkészítésébe!
A Kutatás Projektben résztvevő pedagógusok:
Décsy Dóra projektvezető matematika tanár
Gábor Andrásné informatika tanár
Kléri István informatika tanár

 

 

  • /index.php/oktatas/847-tavaszi-papirgyujtes
  • /index.php/oktatas/845-ujraelesztesi-alapismeretek-oktatasa-a-botevben