Sakk szakkör

Intézményünk az 1-2. évfolyam „a” jelű osztályaiban sakk-logika-informatika -  SLI – specializációt alkalmaz, melynek keretében, heti egy alkalommal, csoportbontásban a sakk játék alapszabályainak elsajátítását az osztályban tanító pedagógus irányítja.

A gyerekek Polgár Judit magyar sakkozó, nemzetközi nagymester és olimpiai bajnok által kidolgozott SAKKPALOTA I-II. című  képességfejlesztő sakktankönyve és tematikája segítségével sajátítják el a sakk táblajáték alapjait, szabályrendszerét.

A sakk több évezredes múltra visszatekintő játék, ami egyben szellemi sport, tudomány és művészet, ahogy az oktató program megalkotója jellemzi.

Miközben a gyerekek ezzel az egyedülállóan összetett funkciókkal megáldott játékkal hasznosan töltik az idejüket a heti egy órában, fejlődik gondolkodásuk, kreativitásuk. Játékosan ismerik meg a   szabályrendszerben való gondolkodást, stratégia alkalmazását, a sakk-etikett írott és íratlan szabályait. Megtanulják tisztelni ellenfeleiket, kulturáltan nyerni és veszíteni, nem utolsósorban alkalmat teremtenek arra, hogy az iskolán kívül, a családban, baráti körben életkortól függetlenül játsszanak akár „4-104 éves” korig sakkozni tudó partnerrel.

 Györgyné Dankó Katalin

Cikk folytatása

Furulya szakkör

Hetente egy alkalommal kezdő és haladó csoportokban folyik a nevelés 2. osztálytól kezdve. A gyerekek megfelelő előképzettséget kapnak későbbi zenei tanulmányaikhoz. Kevés idő alatt, minimális anyagi befektetéssel (furulya megvásárlása) tehetnek szert zenei alapműveltségre.

Általános célok:

  • a helyes légzés kialakítása
  • a kéz-, test-, fej-, hangszertartás tudatosítása  
  • belső hallás fejlesztése

Legfontosabb cél a zene megszerettetése, a magyar zenei kultúra alapjainak megismertetése.

Várom azokat a gyerekeket, akiknek nincsen lehetősége zeneiskolában megismerkedni a hangszerekkel,
de érdeklődnek a zene iránt.

Szükséges felszerelés:

  • Germán típusú szoprán furulya
  • 1 db kottafüzet

Gombosné Sipos Katalin

Biológia előkészítő

Az előkészítő a biológia szakra felvételiző diákokat készíti fel a felvételire. A szakkörön részt vevő diákok a megyei biológiaversenyen is sikeresen szerepelnek.

 

Heti egy órában főleg a nyolcadik osztályos tananyag elmélyítése mellett plusz ismereteket is kapnak a gyerekek. Az utolsó hetekben, már a tételek húzásával is ráhangolódnak a felvételire.

Azok a diákok, akik a tanév elejétől részt vesznek az előkészítőn és rendszeresen készülnek, szinte kivétel nélkül sikeres felvételi vizsgát tesznek biológiából.

Az előkészítő keddenként (A és B héten is) 7:00-tól 7:45-ig lesz a 208-as teremben.

Vékony Istvánné Erika néni 

 

JAM - Diákvállalkozás

Iskolánkban már nyolc éve van lehetősége a felső tagozatos gyerekeknek diákvállalkozást alapítani.  

A vállalkozás tagjai heti két órában főleg ünnepekhez (karácsony, húsvét) kapcsolódó díszeket, tárgyakat készítenek.

Eddig már negyedszer vettünk részt a veszprémi karácsonyi vásáron. A gyerekek nagyon büszkék voltak arra, hogy a vásárban árulhatták az általuk készített dolgokat, hogy  ők is ugyanolyan bódéban árulhattak, akárcsak az „igazi” kereskedők. Nagy büszkeséggel írták meg a vásárlásokkor a nyugtatömb számláit is.

A Diákvállalkozás szakkörben gyerekek megtanulnak egymással dolgozni, egymás munkáját megbecsülni és értékelni. Képességeik, készségeik nagy mértékben fejlődnek. 

Vékony Istvánné Erika néni


 

Gyöngyfűző szakkör

Iskolánkban a gyöngyfűző szakkör 2010 óta működik. Heti egy órában a vállalkozó kedvű tanulók megismerkednek az alapanyagokkal, a gyöngyök felhasználási lehetőségeivel, a fűzéshez használt eszközökkel. Megtanulnak mintát olvasni, majd saját maguk tervezik meg az elkészítendő munka színvilágát. A komoly küzdelmek, sokszor heteken át tartó kitartó munka árán elkészült alkotásokkal a szakkörösök megörvendeztetik saját magukat, szüleiket, nagyszüleiket, barátaikat.

Jó hangulatú foglalkozásokon tanulják meg a gyerekek, mekkora értékkel bír a saját maguk által elképzelt, majd megfűzött munka. Büszkén mutatják a többieknek elkészült állataikat, virágaikat, ékszereiket, a karácsonyi ünnepek előtt pedig szárnyalnak az angyalok és csillagok között.

A gyöngycsodákat a munka elkészültekor a gyerekek hazavihetik, de a kész darabokat bemutatták már az aulában elhelyezett vitrinkiállításon, vagy közös szakköri alkotásukat az ebédlőben elhelyezett adventi kiállításon is.

Cikk folytatása

Gyermekjóga

Gyermekjóga óra fajtái:

- kismama, baba, családi, ovi, suli és tini jóga, valamint vegyes csoportok

A gyermekjóga iskolánkban elsősorban a kisiskolásokat (1-2. oszt.) célozza meg, de a heti 1x működő 45 perces szakköri órára 1-4. osztályos diákok jelentkezhetnek, és  2018. őszétől tini jógára is jöhetnek a felsős tanulók.

Kisiskolás korban még nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermeki lét sajátosságai: a mozgás, a játék, a mese. Ezúton érzelmi neveléssel, a jóga eszközrendszerével történik a mozgás, fejlesztés, tanulás. Nagyobb korban másképpen, az életkori sajátosságokhoz kapcsolódóan, komolyabb témák meghatározásával zajlik egy jóga óra, amely közelít a felnőtt jógához.

Cikk folytatása

Alsós énekkar

Alsó tagozatunkon az énekkar játékos formában működik.

A foglalkozásokon csendjátékokat, ritmusjátékokat, népi gyermekjátékokat játszunk. Vidám gyerekdalokat, népdalokat, kánonokat, kétszólamú énekeket énekelünk. Érdekes, zenéhez kapcsolódó videókat, filmrészleteket nézünk.

Mert a zene, a jó zene fejleszt.

Fejleszti a kommunikációs készséget, egymásra figyelést, mert éneklésnél figyelni kell a közös tempóra, szövegre, hangerőre.

Fejleszti az érzelmi intelligenciánkat, mert éneklés, zenehallgatás közben érzelmeinket használjuk.

Az agyféltekéket összerendezi, mert éneklés, zenélés közben egyszerre dolgozik a bal oldal, ami a ritmust, a dallamot , és a jobb oldal, ami az általuk kiváltott érzelmeket koordinálja.

Sőt....

Cikk folytatása

Magyar nyelvi előkészítő

Belovicsné Kovács Szilvia

A továbbtanulás minden nyolcadik osztályos tanuló életében meghatározó. A középiskolákba való bejutás egyik feltétele a központi felvételi megírása magyar nyelvből és matematikából. A legtöbb diák számára ez az első komoly megmérettetés, ezért érdemes időben elkezdeni felkészülni rá. A tanórai kereteken kívül erre lehetőséget biztosít a magyar nyelvi előkészítő is.

Ez olyan foglalkozás, amely segítséget nyújt a nyolcadik évfolyamosok számára a felvételire történő még alaposabb felkészülésben. Tematikája illeszkedik a felvételi feladatsorokéhoz, így alkalom nyílik a felvételi feladattípusainak – magyar nyelvi, szövegértési, valamint szövegalkotási feladatok – gyakorlására. Az előkészítőn használt feladatlapokat mindenki megkapja, azok gyűjtésére egy mappa javasolt.

A foglalkozások az első félévben heti rendszerességgel 45 percben zajlanak a tanítási órákat követően, általában a 6. vagy 7. órákban. Az előkészítőkön való részvétel szándékát tanév elején kell jelezni. A csoport tagjainak száma általában 10-20 fő, az alacsonyabb létszám az egyéni és egyedi problémák megoldását is jobban lehetővé teszi.