Orosz szakkör

Az orosz szakkör keretén belül lehetőség nyílik játékosan megismerkedni az orosz nyelvvel, a cirill ábécével, megtanulni a cirill betűk írását, olvasását.

Megismerjük az orosz nép kultúráját, szokásait, hagyományait.  Az orosz nyelv megismerésén keresztül megérthetjük az oroszok gondolkodását, szokásait, az orosz nép különleges lelkületét. Megérthetjük, hogyan viszonyulnak az őket körülvevő európai népcsoportokhoz, az ázsiai népekhez. Megismerhetjük, hogy milyen történelmi kapcsolat fűzi az orosz népet a magyarokhoz, illetve az egyes történelmi korszakok hogyan hatottak az orosz-magyar kapcsolatokra és magára az orosz népre.

Az orosz nyelv ismerete azért bír egyre nagyobb jelentőséggel, mert újra erősödik az Oroszországgal való gazdasági együttműködés, a kulturális kapcsolatok, erősödik a kölcsönös idegenforgalom és turizmus, ezért folyamatosan szükség van oroszul is tudó magyarokra.

Az oktatás játékos formában, vidám légkörben történik.

dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

 

 

  • /index.php/oktatas/szakkorok/266-honismereti-szakkor
  • /index.php/oktatas/szakkorok/214-matematika-szakkor