Étkezési térítési díjak változása

 

TÁJÉKOZTATOM A KEDVES SZÜLŐKET, ÉS A TANULÓKAT!

AZ ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA

2020. SZEPTEMBER 01-TŐL MEGVÁLTOZNAK.

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról szóló törvényben meghatározott… fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 13.§ (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1-2. melléklete helyébe a rendelet 1-2. melléklete lép.
  2. Ez alapján az Általános Iskolában a normál és táplálékallergiás étkeztetés intézményi térítési díja:

 

NAPKÖZIS ÉTKEZÉSI DÍJ:                       780,00  FT/NAP

KEDVEZMÉNYES /50%/ DÍJ:                 390,00  FT/NAP

MENZÁS ÉTKEZÉSI DÍJ:                          490,00  FT/NAP

KEDVEZMÉNYES/50%/ DÍJ:                 245,00  FT/NAP

  • /index.php/etkezes/teritesi-dijak/836-etkezesi-lehetoseg-a-digitalis-munkarend-alatt
  • /index.php/etkezes/teritesi-dijak/675-etkezes-valtozas