diary

 

 

A tanév helyi rendje

1. A szorgalmi idő

 

1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.

A 2013/2014. tanévben a szorgalmi idő

- első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és

- utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek).

A tanítási napok száma 180 nap.

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2014. január 17-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2013. január 24-ig kapják kézhez a tanulók.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2013. június 13.

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

         a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

                   dátum                                                        felhasználás

         - 2013. év november hó 22. na  p                          nevelési értekezlet.

         - 2014 év március hó 3 nap                                   szakmai továbbképzés

         - 2014. év április hó 23. nap                                  nevelési értekezlet

        - 2014. év május hó 10. nap                                  szakmai továbbképzés

         b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:

         - 2014. év június hó 12. nap

3. A szünetek időtartama

 

Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21 (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

Munkanapok átrendezése a 2013/2014. tanévben

december 24.
december 7.

kedd
szombat

pihenőnap
munkanap

december 27.
december 21.

péntek
szombat

pihenőnap
munkanap

4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja:


Megemlékezés neve

A megemlékezés

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok,
csoportok

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

Február 25.

Történelem tanárok

8. évfolyam

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 14

Alsós munkaközösség vezető

Egész iskola

Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)

Április 15.

Történelem tanárok

8. évfolyam

Aradi vértanúk (október 6.)

október . 4

Humán munkaközösség vezető

Egész iskola

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

június 4

Humán munkaközösség vezető

Egész iskola

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 22.

Felsős munkaközösség vezető

Egész iskola

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Ünnep megnevezése

Az ünnepség

(ünnep)
megtartásának

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok

Tanévnyító ünnepély Veszprémben

2013. 09.01.

Schidmájerné Róka Krisztina

Egész iskola

Tanévnyító ünnepély Felsőőrsön

2013.09.02.

Kovácsné Bognár Gabriella

Felsőörsi tanulók

Adventi ünnep

2013. 12.01.

Idegen nyelvi munkaközösség vezető

Egész iskola

Karácsonyi koncert

2013. 12. 20.

Takács Gyöngyi

Egész iskola

Megemlékezés Hriszto Botevről

2014. 01.06.

Humán munkaközösség vezető

Egész iskola

Iskolai farsang Veszprémben

2014. 02. 07.-08.

Schidmájerné Róka Krisztina

Egész iskola

Iskolai farsang Felsőőrsön

2014. 02. 01.

Kovácsné Bognár Gabriella

Felsőörsi tanulók

Bartók születésnapja, Európai Tehetségnap

 

Könyvtáros

 

Költészet Napja

 

Könyvtáros

 

Tanévzáró ünnepély Felsőőrsön

2014. 06. 17. 18.00.h

Kovácsné Bognár Gabriella

Felsőörsi tanulók

Tanévzáró ünnepély Veszprémben

2014.06. 20. 18.00.h.

Schidmájerné Róka Krisztina

Egész iskola

Iskolai gála

2014. május 21.

Alsós és Felsős munkaközösség vezetők

Egész iskola

5.1. 40 éves a Botev Iskola

         Külön rendezvényterv készül

6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2013. augusztus 26. 9.00.

A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

Igazgató

2013. aug. 30.8.00.h

Tanévnyitó értekezlet

Igazgató

2014. január 20. 14.00.

Félévi osztályozó értekezlet

Igazgató

2014. január 30. 14.30.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Igazgató helyettesek

2014. március 3.-4.

Időszerű feladatok

- pedagógus továbbképzés

Igazgató helyettes I.

2014. április 16

Nevelési értekezlet

Igazgató helyettes II.

2014. június 10.

Év végi osztályozó értekezlet

Igazgató helyettesek

2014. június 25. 8.00.

Tanévzáró értekezlet

- szakmai munka értékelése

Igazgató

A szülői értekezletek terve:

 

Kezdési idő 17.00.Értekezlet
dátuma

Az érintett évfolyam

Felelős

2013. 09.03.

1.

osztályfőnökök

2013. 09. 16.

2.

osztályfőnökök

2013. 09. 17.

3.

osztályfőnökök

2013. 09. 18.

4.

osztályfőnökök

2013. 09. 19.

5.

osztályfőnökök

2013. 09. 23.

6.

osztályfőnökök

2013. 09. 24.

7.

osztályfőnökök

2013. 09. 25.

8.

osztályfőnökök

2014. 01. 27.

1.

osztályfőnökök

2014 .01. 28.

2.

osztályfőnökök

2014. 01. 29.

3.

osztályfőnökök

2014. 01. 30.

4.

osztályfőnökök

2014. 01. 27.

5.

osztályfőnökök

2014. 01. 28.

6.

osztályfőnökök

2014. 01. 29.

7.

osztályfőnökök

2014. 01. 30.

8.

osztályfőnökök

2014.09.10

Felsőőrs minden évfolyam

 

2014. 01. 27.

Felsőőrs minden évfolyam

 

A fogadóórák terve:

Fogadóóra
dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2013. 11. 18.

Általános fogadóóra Veszprémben

igazgató

2013. 11. 18.

Általános fogadóóra Felsőőrsön

igazgató

2014. 04. 14.

Általános fogadóóra Veszprémben

igazgató

2014. 04. 14.

Általános fogadóóra Felsőőrsön

igazgató

     

7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja:

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja Veszprémben: 2014. év január hó 09. nap.

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja Felsőőrsön: 2014. év .március hó 19. nap.

8. A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja:

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja:

         - első állapotfelmérés: 2013 év 09. hónapban több napot vesz igénybe

         - a második állapotfelmérés: 2014. év .05.hónapban több napot vesz igénybe

 

9. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2013. év november hó 14.nap.

 

10.A felvételi eljárás és beiskolázás:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő felvételi eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabályok, a középiskolai felvételi eljárás ütemezését a tanév rendjéről szóló rendelet melléklete tartalmazza. Az érintett tanulók és a szüleik külön tájékoztatást kapnak róla.


Az alábbi táblázat a középfokú felvételi eljárás ütemezését mutatja be a 2013/2014. tanévben.

Sárgával jelöltük azokat a pontokat, melyek minden felvételiző diák számára fontosak.


A középfokú felvételi eljárás a 2013/2014. tanévben

sorszám

határidő

feladat

1.

2013.09.13.

Az EMMI pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.

2.

2013.09.30.

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

3.

2013.10.15.

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

4.

2013.10.31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

5.

2013.11.15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.

6.

2013.12.10.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

7.

2013.12.12.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

8.

2013.12.13.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

9.

2014.01.17.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

10.

2014.01.17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

11.

2014.01.18. 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

12.

2014.01.18. 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

13.

2014.01.23. 14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

14.

2014.01.24.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

15.

2014.02.06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

16.

2014.02.06.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

17.

2014.02.14.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

18.

2014.02.18.-03.07.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

19.

2014.03.12.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi rangsorát.

20.

2014.03.17-18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

21.

2014.03.19.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

22.

2014.03.24.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

23.

2014.03.31.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és érről tájékoztatja azn általános iskolákat.

24.

2014.04.03.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

25.

2013.04.08.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.

26.

2014.04.18.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

27.

2014.04.25.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

28.

2014.05.05-16.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

29.

2014.05.05.-08.29.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

30.

2014.05.16.

A 2014. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

31.

2014.06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

32.

2014.06.20.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggelnem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén mûködõ Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevõ köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

33.

2014.06.25-27.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

34.

2014.07.29-08.01

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.

35.

2014.08.04-22.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

 

 

11.Túrák, kirándulások, táborok, erdei iskolák

Őszi túranap: 2013. szeptember 27.

Tanulmányi kirándulások: 2014. május 23.

Erdei iskolák, táborok: szünetekben, tanévzárás után

Külföldi kapcsolatok:

Nyelvtanulás Németországban vagy Ausztriában – tavasszal, később kerül pontosításra.
Szervező: Molnárné Staub Ildikó

Néptáncosok fellépése Passauban 2013. szeptember

Szervezők: Takácsné Kucsay Nikoletta

                   Schmidmajerné Róka Krisztina