Napközi

A napközi elsőrendű feladata, hogy a gyerekek aktívan pihenjenek és felkészüljenek a másnapra.

A kisiskolások a tanév során több időt töltenek az iskolában, mint otthon. Ezért erősítenünk kell a napközi „otthon” jellegét, gondosan kialakított barátságos környezettel, tartalmas, jó hangulatú programokkal. A jól megválasztott szabadidős tevékenységek, játékok, ellazítanak, pihentetnek.

Pedagógiai programunkban, a következő célokat fogalmaztuk meg, a napközire vonatkozóan:

  • A gyerekek komplex személyiségfejlesztése
  • Tanítás- tanulás folyamatának segítése a tanulási időben
  • A tanulás iránti vágy felkeltése, az igényszint növelése, logikus gondolkodásra nevelés
  • Az olvasás megkedveltetése
  • Egészséges életmódra nevelés
  • Szabadidő hasznos eltöltése, és ehhez a feltételek biztosítása
  • Környezettudatos magatartás kialakítása

 

Intézményünkben minden alsó tagozatos osztály, egyben egy napközis csoport is. Összevonás nincs.

A csoportok saját osztálytermüket használjál délután. Minden csoport rendelkezik társasjátékokkal, amelyeket a lehetőségekhez képest igyekszünk bővíteni, újítani.

A kellemes zöld övezetű udvar, a többféle sportpálya, szabadtéri játékszerek, biztosítják, az aktív pihenést, a mindennapi testnevelés megvalósulását. A művészeti és testnevelés órák egy része a délutáni idősávba, így a napközi idejében kerül megtartásra. A csoportot vezető nevelők tantárgyakat is tanítanak megosztva az osztályfőnökkel, ezen kívül minden nevelő napi rendszerességgel korrepetálja az arra rászoruló diákokat.

A napközis programok tervezésénél, igénybe vesszük a város kulturális lehetőségeit. Rendszeresen szervezünk színházi, könyvtári, múzeumi programokat.

Iskolánk bő választékkal rendelkezik a délutáni szakkörök, foglalkozások terén.

A szakkörök egy része belső szervezésű, amelyeket az iskola pedagógusai tartanak, más részük külső szervezésű.

 

 

 

 

 

 

Aszfaltrajzolás a napköziben

A napközis csoportok az őszi túrán szerzett élményeiket az iskola udvarának aszfaltjára rajzolva jelenítették meg, élték át újra. Nagy lelkesedéssel, kezüket, ruhájukat  nem kímélve alkottak a diákönkormányzat és a szülők támogatásával vásárolt színes krétákkal.

Határtalanul újratöltve

Három héttel az évfolyamtársak után a 7.A és 7.B osztály is látogatást tett Erdélyben. A kirándulás szeptember 24-én hajnalban indult a stadion parkolóból. A tanulók már rettentő izgatottak voltak, alig várták, hogy átérjünk a határon. Első állomásunk Arad volt, ahol megismertük honismereti vezetőnket, Bálinth Zoltánt. Felkerestük a Szabadság-szobrot, és megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú sírja feletti emlékművet. Az idő elég szomorkás volt, folyamatosan esett, így a Vajdahunyad vára programot másnapra időzítettük. Este Déván szálltunk meg, ahol betekinthettünk Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított egyik gyermekotthon életébe, és ahol nagy örömmel fogadták az előzetesen összegyűjtött adományainkat.

Cikk folytatása

Határtalanul a 7.c és a 7.d osztály

A 7.c és 7.d osztályos tanulóinkkal a tanévet egy tanulmányi kirándulással indítottuk, hiszen a Határtalanul! program keretében öt csodálatos napot tölthettünk Erdélyben, Székelyföldön. Útba ejtettük Nagyszebent és Segesvárt, így Erdélyi szász városokat is láthattunk, megcsodálhattuk a Sóvidéket és a Medve tó környékét, Székelyudvarhelyen is jártunk. Túrázhattunk a Madarasi Hargita tetejére, tettünk egy sétát a Békás- szorosban és a Gyilkos- tó körül. Megálltunk Aradon és Fehéregyházán, ahol koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor kútjánál, de felkerestük Tamási Áron és Orbán Balázs sírját is.

Cikk folytatása

  • 1
  • 2