Matematika szakkör

A jó iskola fontos összetevője, hogy minden tanuló sikeréért felelősséget vállal. Matematika munkaközösségünk -tekintettel az általunk tanított tantárgy jelentőségére- kiemelten fontosnak tartja növendékeink egyéni szükségleteihez mért gondozását. A sokszínű tanórai fejlesztés mellett szakkörök keretében támogatjuk a tehetségek kibontakozását, továbbá igény esetén felzárkóztató foglalkozások keretében biztosítunk lehetőséget a mélyebb megértéhez és az alaposabb begyakorláshoz. Az elvégzett munka sikerét a mosolygós arcokon túl mérjük az alacsony lemorzsolódási arányon, a szaktárgyi versenyeken elért eredményeken, a középiskolai felvételi sikerén és az országos kompetenciamérés eredményein.  

  • /index.php/oktatas/szakkorok/236-orosz-szakkor
  • /index.php/oktatas/szakkorok/204-sakk-szakkor