Angol Nyelv

Iskolánkban évfolyamonként az “A” és “B” osztályok tanulói választhatnak angolt első idegen nyelvként. Első, második és harmadik évfolyamon heti 2 óra, negyedik évfolyamon heti 3.5 óra, míg a felső tagozaton heti 4 óra áll rendelkezésükre az alapok elsajátításához.

Alsóbb évfolyamokon célunk a nyelv megismertetése, megszerettetése a tanulókkal. Az MMPublications kiadó Smart Junior 1 és Smart Junior 2 tankönyvcsalád segítségével, valamint rengeteg dal eléneklésével, mondókák vagy mesék elmondásával vezetjük be a hozzánk járó kisgyerekeket az angol nyelv rejtelmeibe. A játékos, vidám hangulatú órák kialakítják a tanulókban azt a biztonságérzetet, ami elengedhetetlenül szükséges a későbbi, magasabb óraszámú munkához.

A negyedik osztály nagy változást hoz a nyelvtanulás terén. Heti három, ill. négy órában folytatjuk a megkezdett munkát. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a jó hangulatú óravezetést, ahol a korosztálynak megfelelő dalok, versek és mesék mellett az MMPublications kiadó Young Stars 3 könyve, valamint egy angol nyelvű könnyített olvasmány (Mowgli - Primary Readers, Level 3) közös feldolgozása fejleszti a tanulók nyelvi készségeit.

Felsőbb évfolyamokon heti négy tanórában találkozunk. Az angol nyelvű óravezetést már ötödikeseink is magabiztosan követik, nyolcadik osztályra pedig közel alapfokú nyelvi szintig jutnak el a nyelvhasználatban. Fejlesztjük nyelvi készségeiket (olvasott és hallott szöveg értése, önálló szövegalkotás, beszéd), bővítjük szókincsüket, mélyítjük nyelvtani ismereteiket. Ehhez rendelkezésünkre áll az MMPublications kiadó Get to the Top 1-4 tankönyvcsalád, a kiadó által biztosított interaktív tananyag, valamint egy online gyakorlófelület. A tanórákat nyelvtanáraink változatosan kiegészítik könnyített olvasmányokkal, nyelvtankönyvekkel, angol nyelvű dalokkal, videókkal, történetekkel. Keressük az élő beszéd gyakorlásának lehetőségét anyanyelvi segítők bevonásával.

A tanórai kereteket kibővítve szakkörökön, versenyeken való részvételt biztosítunk az érdeklődő tanulóknak. Igény szerint korrepetálást vagy tehetséggondozó foglalkozást tartunk, a versenyeken induló diákokat célzottan felkészítjük. Nyolcadikosaink közül többen angol szóbeli felvételi vizsgát is tesznek az általános írásbeli vizsga mellett, amelyre szintén célzottan készülünk az utolsó tanév során.

Az angol kultúra megismertetése fontos feladatunk, melynek során össszehasonlítjuk a célnyelvi országok szokásait saját hagyományainkkal. Egyik legsikeresebb programunk az őszi szünet előtt megrendezésre kerülő Halloween-party. Lázas előkészületek, vagyis jelmezkészítés, tökfaragás, vagy éppen sütisütés után a 4. 5. és 6. osztályosok csapatai lelkesen oldják meg a játékos nyelvi és ügyességi feladatokat. A nagyobbak, vagyis a 7. és 8. osztályosok pedig a vetélkedésből „kiöregedve” a lebonyolításnál segédkeznek. Komoly hagyományokkal bír a karácsonyi ünnepkör. Az adventi időszak kezdetekor minden évben összegyűlnek tanulóink az aulában, és közösen elénekelnek egy-egy idegen nyelven tanult, és egy magyar karácsonyi dalt. Az erre való felkészülést angolosaink minden évben nagy izgalommal várják, majd csodás produkcióval zárják. Tavasszal a húsvéti ünnepekről tanulunk, a nyári szünetben pedig a tartalmas időtöltéshez hozzájárulva felsős tanulóinkat egy-egy könnyített olvasmány elolvasására buzdítjuk, amelyek között akadnak klasszikus angol irodalmi művek egyszerűsített átiratai is.

A tanórák felépítése és a tanórán kívüli tevékenységek elősegítik, hogy tanulóink magabiztosan használják megszerzett nyelvtudásukat a rájuk váró megmérettetések során, legyen az felvételi vizsga, nyelvvizsga vagy középiskolai szintfelmérő vizsga.  Legfontosabb célunk pedig, hogy legyenek nyitottak, érdeklődőek az őket körülvevő világra, akik nem csak anyanyelvükön, de idegen nyelven is képesek részt venni alapvető társalgási szituációban.

A képek Wachterné Zsargó Zsanett tanárnő sajátjai

 

  • /index.php/oktatas/nyelvoktatas/175-francia-nyelv