Angol Nyelv

Iskolánkban évfolyamonként az “A” és “B” osztályok tanulói választhatnak angolt első idegen nyelvként. Első, második és harmadik évfolyamon heti 2 óra, negyedik évfolyamon heti 3.5 óra, míg a felső tagozaton heti 4 óra áll rendelkezésükre az alapok elsajátításához.

Alsóbb évfolyamokon célunk a nyelv megismertetése, megszerettetése a tanulókkal. Az MMPublications kiadó Smart Junior 1 és Smart Junior 2 tankönyvcsalád segítségével, valamint rengeteg dal eléneklésével, mondókák vagy mesék elmondásával vezetjük be a hozzánk járó kisgyerekeket az angol nyelv rejtelmeibe. A játékos, vidám hangulatú órák kialakítják a tanulókban azt a biztonságérzetet, ami elengedhetetlenül szükséges a későbbi, magasabb óraszámú munkához.

A negyedik osztály nagy változást hoz a nyelvtanulás terén. Heti három, ill. négy órában folytatjuk a megkezdett munkát. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a jó hangulatú óravezetést, ahol a korosztálynak megfelelő dalok, versek és mesék mellett az MMPublications kiadó Young Stars 3 könyve, valamint egy angol nyelvű könnyített olvasmány (Mowgli - Primary Readers, Level 3) közös feldolgozása fejleszti a tanulók nyelvi készségeit.

Felsőbb évfolyamokon heti négy tanórában találkozunk. Az angol nyelvű óravezetést már ötödikeseink is magabiztosan követik, nyolcadik osztályra pedig közel alapfokú nyelvi szintig jutnak el a nyelvhasználatban. Fejlesztjük nyelvi készségeiket (olvasott és hallott szöveg értése, önálló szövegalkotás, beszéd), bővítjük szókincsüket, mélyítjük nyelvtani ismereteiket. Ehhez rendelkezésünkre áll az MMPublications kiadó Get to the Top 1-4 tankönyvcsalád, a kiadó által biztosított interaktív tananyag, valamint egy online gyakorlófelület. A tanórákat nyelvtanáraink változatosan kiegészítik könnyített olvasmányokkal, nyelvtankönyvekkel, angol nyelvű dalokkal, videókkal, történetekkel. Keressük az élő beszéd gyakorlásának lehetőségét anyanyelvi segítők bevonásával.

A tanórai kereteket kibővítve szakkörökön, versenyeken való részvételt biztosítunk az érdeklődő tanulóknak. Igény szerint korrepetálást vagy tehetséggondozó foglalkozást tartunk, a versenyeken induló diákokat célzottan felkészítjük. Nyolcadikosaink közül többen angol szóbeli felvételi vizsgát is tesznek az általános írásbeli vizsga mellett, amelyre szintén célzottan készülünk az utolsó tanév során.

Cikk folytatása