Német mesemondó verseny

2017. október 17-én rendeztük meg az iskolai német mesemondó versenyt, melyen nagyon szép eredmények születtek:

1-2. osztályos kategóriában:

 1. Lipp Máté (2. c)
 2. Horváth Zsófia (2. c)
 3. Gosztolai Szaffi (2. c)

3-4. osztályos kategóriában:

 1. Iberpaker Laura (4. c)
 2. Gazdag Nóra (4. c)
 3. Stumpfhauser Noémi (3. c)

Különdíjat kapott: Lénárt Laura (3. c) és Kampis Domonkos (4. c)

5-6. osztályos kategóriában:

 1. Gyurkó Zsófia (6. d)
 2. Csilinkó Eszter (5. c)
 3. Léman Bence (6. d)

Különdíjat kapott: Jurácsik Lara (6. c) és Eöry Sándor (6. d)

7-8. osztályos kategóriában:

 1. Müller Ákos (7. c)
 2. Biszak Sára (7. c)
 3. Békefi Eszter (7. c)

 

Minden kategória első helyezettje továbbjutott a városlődi regionális német nemzetiségi hagyományőrző versenyre.

Köszönjük a gyerekeknek, hogy ilyen sokan eljöttek a tanárnőknek pedig a felkészítést!

Magyar nyelvi előkészítő

Belovicsné Kovács Szilvia

A továbbtanulás minden nyolcadik osztályos tanuló életében meghatározó. A középiskolákba való bejutás egyik feltétele a központi felvételi megírása magyar nyelvből és matematikából. A legtöbb diák számára ez az első komoly megmérettetés, ezért érdemes időben elkezdeni felkészülni rá. A tanórai kereteken kívül erre lehetőséget biztosít a magyar nyelvi előkészítő is.

Ez olyan foglalkozás, amely segítséget nyújt a nyolcadik évfolyamosok számára a felvételire történő még alaposabb felkészülésben. Tematikája illeszkedik a felvételi feladatsorokéhoz, így alkalom nyílik a felvételi feladattípusainak – magyar nyelvi, szövegértési, valamint szövegalkotási feladatok – gyakorlására. Az előkészítőn használt feladatlapokat mindenki megkapja, azok gyűjtésére egy mappa javasolt.

A foglalkozások az első félévben heti rendszerességgel 45 percben zajlanak a tanítási órákat követően, általában a 6. vagy 7. órákban. Az előkészítőkön való részvétel szándékát tanév elején kell jelezni. A csoport tagjainak száma általában 10-20 fő, az alacsonyabb létszám az egyéni és egyedi problémák megoldását is jobban lehetővé teszi.

Bábszakkör

A Botev iskolában 2004-ben kezdtem el az első bábcsoportommal foglalkozni. A gyerekek az 1-4. osztályokból érkeztek, s az évek folyamán több alkalommal megmutathatták tehetségüket. Gyakran léptünk fel iskolai rendezvényeken, a Comenius projekt és a német nemzetiségi tagozat szervezésében többször örvendeztettük meg az óvodásokat. Német nyelvű előadásunkkal megyei versenyen szereztünk rangos minősítést.

A szakkörben részt vevő gyerekek a mindennapokban egy nyugalmas kuckóra lelnek, ahol meghallgatják egymás örömét és bánatát. Az önálló véleményalkotás gyakorlása, a saját ötleteik elfogadtatása közben tanulják meg egymás személyiségét tisztelni. Észreveszik, hogy a bábelőadás sikerességének érdekében együtt kell működniük, végig ki kell tartaniuk.

A műhelyben komplex módon fejlődnek a gyerekek készségei, hiszen ebben a műfajban együtt él a zene, a képzőművészet és az irodalom. Az alkotás folyamata pedig kreativitásra ösztönzi őket.

A bábozás csodájának felfedezése közben feloldódnak a bennük lévő feszültségek, fejlődik a szókincsük, szép kiejtésük, kézügyességük, gazdagodik az érzelemviláguk.

A bábjáték öröme, a hosszas munka utáni közös siker átélése mindig arra ösztönzött, hogy a mai világunkban is szükség van ilyenfajta értékteremtő, alkotó tevékenységekre.

 

 

Nagyné Jakucs Erika

Cikk folytatása

Tanévkezdő információk - 2018/19-es tanév

 

Alakuló értekezlet (tanároknak) : 2018. augusztus 27. (hétfő) 8:00

Osztályozó- és javító vizsgák : 2018. augusztus 28. (kedd) 9 óra
A vizsga pontos idejéről minden érintett levélben kapott értesítést.

Tanévnyitó: 2018. szeptember 2. (vasárnap) 17:30
Gyülekezés: 17:15-ig az osztálytermekben.
Az új tanulók a nyakkendőt/sálat az osztályfőnököknél vehetik át. (1800 Ft)

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)
Érkezés: legkésőbb 7:50-ig.

Tankönyvátvétel: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Angol Nyelv

Iskolánkban évfolyamonként az “A” és “B” osztályok tanulói választhatnak angolt első idegen nyelvként. Első, második és harmadik évfolyamon heti 2 óra, negyedik évfolyamon heti 3.5 óra, míg a felső tagozaton heti 4 óra áll rendelkezésükre az alapok elsajátításához.

Alsóbb évfolyamokon célunk a nyelv megismertetése, megszerettetése a tanulókkal. Az MMPublications kiadó Smart Junior 1 és Smart Junior 2 tankönyvcsalád segítségével, valamint rengeteg dal eléneklésével, mondókák vagy mesék elmondásával vezetjük be a hozzánk járó kisgyerekeket az angol nyelv rejtelmeibe. A játékos, vidám hangulatú órák kialakítják a tanulókban azt a biztonságérzetet, ami elengedhetetlenül szükséges a későbbi, magasabb óraszámú munkához.

A negyedik osztály nagy változást hoz a nyelvtanulás terén. Heti három, ill. négy órában folytatjuk a megkezdett munkát. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a jó hangulatú óravezetést, ahol a korosztálynak megfelelő dalok, versek és mesék mellett az MMPublications kiadó Young Stars 3 könyve, valamint egy angol nyelvű könnyített olvasmány (Mowgli - Primary Readers, Level 3) közös feldolgozása fejleszti a tanulók nyelvi készségeit.

Felsőbb évfolyamokon heti négy tanórában találkozunk. Az angol nyelvű óravezetést már ötödikeseink is magabiztosan követik, nyolcadik osztályra pedig közel alapfokú nyelvi szintig jutnak el a nyelvhasználatban. Fejlesztjük nyelvi készségeiket (olvasott és hallott szöveg értése, önálló szövegalkotás, beszéd), bővítjük szókincsüket, mélyítjük nyelvtani ismereteiket. Ehhez rendelkezésünkre áll az MMPublications kiadó Get to the Top 1-4 tankönyvcsalád, a kiadó által biztosított interaktív tananyag, valamint egy online gyakorlófelület. A tanórákat nyelvtanáraink változatosan kiegészítik könnyített olvasmányokkal, nyelvtankönyvekkel, angol nyelvű dalokkal, videókkal, történetekkel. Keressük az élő beszéd gyakorlásának lehetőségét anyanyelvi segítők bevonásával.

A tanórai kereteket kibővítve szakkörökön, versenyeken való részvételt biztosítunk az érdeklődő tanulóknak. Igény szerint korrepetálást vagy tehetséggondozó foglalkozást tartunk, a versenyeken induló diákokat célzottan felkészítjük. Nyolcadikosaink közül többen angol szóbeli felvételi vizsgát is tesznek az általános írásbeli vizsga mellett, amelyre szintén célzottan készülünk az utolsó tanév során.

Cikk folytatása

 • 1
 • 2