Leendő elsősöknek

Iskolaváró időpontok

  • október 16. - őszi játszóház - A részletekért kattintson ide!
  • november 27. - Mesekuckó
  • január 8. - iskolabemutató
  • február 19. - nyílt nap
  • március 12. - ovisuli
  • március 26. - ovisuli
  • április 9. - ovisuli

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önöket az iskolaváró oldalán!

Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.

Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.

 Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!

Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek.

Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás! 


Az elkövetkező év újszerű és jelentőségteljes lesz gyermekük és Önök számára. Fontos, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni.Ezen az oldalon az iskolaválasztáshoz szeretnénk információkat, segítséget adni.

Cikk folytatása

Osztályok

Az induló első osztályok programjai:

„A”osztály: általános tantervű (SLI) sakk, logika, informatika orientációval

Az osztálytanító irányításával, szakköri szinten, csoportbontásban, heti két órában folyik a sakk oktatása.  Polgár Judit magyar sakkozó által kidolgozott program szerint oktatjuk a gyerekeket a sakk táblajáték szabályaira, az alapvető stratégiák alkalmazására és a sakk-etikett megismerésére.  3. évfolyamtól igény szerint sakkmester irányításával zajlik a képzés az érdeklődő és tehetséges gyerekek számára, megalapozva a Botev-kupán, városi és megyei versenyeken való eredményes szereplést. A sakk oktatása során a gyerekek megtanulnak  szabályrendszerben gondolkodni, meglátni matematikai összefüggéseket, megtanulnak számolni lépéseik, elképzeléseik logikus következményeivel, megismerkednek a koordinátarendszerrel, a mátrixban való tájékozódással, miközben fejlődik a memóriájuk, a kreativitásuk és ez  egyúttal  komplex személyiségformálást eredményez, melynek során az ellenfél tiszteletére, kudarctűrésre is nevel.

Bővebben

„B”osztály: általános tantervű (KID) komplex képességfejlesztés, innováció, digitális pedagógia

Ennek a szemléletnek feladata az alapkészségek és kompetenciák kiemelt fejlesztése. A  Kerettantervben meghatározott tantárgyi keretek és időkeretek változatlanok, ezzel együtt a tananyagok közötti kapcsolatok, a tantárgyi integráció hangsúlyosak. Az ismeretszerzés folyamatában, a tananyag feldolgozásának módjában a kapcsolatok felismerése, az összefüggések megértése kerül előtérbe. Ezen a módon tud az oktatás megfelelni az új kihívásoknak, így valósulhat meg legjobban a kompetenciaalapú oktatás. Az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelés, így az egész személyiséget fejlesztése kerül előtérbe. A beszélgető  és olvasókörök kiegészülnek a szorongás oldására alkalmazott játékokkal - amelyhez a nagy mennyiségű Botev játéktár áll rendelkezésünkre - és a társas kapcsolatokat fejlesztő csoportmunkával.

Bővebben

„C” jelű osztály: német nemzetiségi tagozat

A német nemzetiségi tagozaton a tanulók heti öt német nyelv és irodalom, valamint heti egy népismeret órában sajátítják el a német nyelvet és ismerkednek meg a magyarországi németek hagyományaival, kultúrájával. A tagozat célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, a nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása.  Az értés és beszédkészség fejlesztése érdekében a gyermekek képzeletére és érzékszerveire támaszkodó, játékos és megjelenítő folyamatok, szerepjátékok szolgálják a nyelv minél magasabb színvonalú elsajátítását. A két nyelven, két kultúra ismeretével felnövő gyerekek többet tudnak a világról, ezáltal motiváltabbak a tanulásra, a sikerélmények által nyitottabbak, kíváncsibbak.

Bővebben

Felsőörs, Malomvölgyi tagintézmény: általános tantervű

Angol idegen nyelvoktatásban részesülnek a tanulók heti 2 órában, 4. osztálytól heti 4 órában. Heti egyszeri néptánc oktatás keretében népi kultúra megismertetésére, tapasztalatokon alapuló ismeretszerzési lehetőségre erdei iskola szervezésével törekszik a tagintézmény.


Az „A” és „B” jelű osztályokban első évfolyamtól választható nyelv az angol, vagy francia. Az idegen nyelvet eleinte heti egy tanórában és egy szakköri órában, majd negyedik osztálytól kezdve heti 4 órában tanulják a gyerekek.