Vers- és mesemondó verseny

2019. február 28-án került megrendezésre az iskolai könyvtárban a hagyományos mese- és versmondó verseny alsó tagozatosok számára. Idén is sokan vállalkoztak a megmérettetésre, nagyon szép előadásokat hallhatott a zsűri, amelynek nehéz dolga volt a helyezések kiosztásakor.

Végül a következő eredmények születtek:

Az 1-2. osztályosok kategóriájában 1. helyezést ért el Mátyás András (1.c), 2. helyen végzett Pergel Dániel, 3. lett Nagy Bori (felsőörsi tagiskola). Különdíjat kapott Bita Boglárka (2.b) és Kis Dorottya (felsőörsi tagiskola)

A 3-4. osztályosok között 1. helyen végzett Lipp Máté (3.c), 2. lett Gosztolai Szaffi (3.c) 3. helyezést ért el holtversenyben Horváth Zsófia (3.c) és Takács Márton (felsőörsi tagiskola)

Gratulálunk a helyezetteknek és minden résztvevőnek!

 

Városi könyvtárhasználati verseny eredménye

2018. november 27-én rendezték meg a Kossuth Lajos Általános Iskolában az V. városi könyvtárhasználati vetélkedőt. A Botev iskola csapata a nagyon szép 3. helyezést érte el. A csapat tagjai voltak: Gábor Anna, Németh Anna, Varga Rebeka (5.a)

Gratulálunk a kiváló eredményhez!

Könyvtár

Tájékoztató

A könyvtár az iskola főépületének emeletén működik, mindenki számára jól megközelíthető helyen található. Kedvelt helyszíne a szabadidős tevékenységeknek, értekezleteknek, megbeszéléseknek is. Alapterülete: 60 m2. A könyvtár egy kisebb kézikönyvtári részből és egy tágas szabadpolcos részből áll.

A könyvtárban jelenleg három számítógép található, mindegyik internetes elérhetőséggel rendelkezik. Ebből kettőt a tanulók, illetve az iskola dolgozói használhatnak, egy pedig könyvtárosi munkagép. Ezen kívül egy digitális tábla is a könyvtár felszereléséhez tartozik.


Könyvtárhasználati szabályzat 

Az iskolai könyvtárból az iskola minden tanulója és dolgozója (nevelők, technikai dolgozók) kölcsönözhet. Az iskolába való beiratkozással minden tanuló, illetve a dolgozói jogviszony létesítésével minden dolgozó automatikusan a könyvtár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
A könyvtárban a tanuló kizárólag könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartózkodhat.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Az elveszített vagy megrongált dokumentum pótlása az olvasót terheli. Ez esetben az olvasó köteles ugyanannak a dokumentumnak egy másik, kifogástalan példányát a könyvtár számára beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó köteles  a dokumentum beszerzésének illetve pótlásának mindenkori költségeit megtéríteni.

A kölcsönzött könyveket a tanulóknak legkésőbb a tanév zárásakor (június első hetében) vissza kell hozni. Nyáron a könyvtár zárva van.

A szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.

Az olvasó az iskolával fennálló tanulói, dolgozói jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását rendezni köteles!

Cikk folytatása

MaTalent4

A tavalyi évhez hasonlóan iskolánk idén is részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett Matalent tehetségazonosító mérésben.

Kapcsolódó kép

Ez, a negyedik évfolyamos tanulók számára szervezett online matematikai tehetségazonosító mérés, melyre 2019. február 18-án és 19-én került sor, itt az intézményben. Ekkor a mérésbe bekapcsolódó intézmények diákjai megoldották a kipróbált, online matematikai tehetségazonosító feladatokból összeállított feladatsorokat. 45 perc alatt 22 érdekes, de kihívást jelentő feladatot kellett megfejteniük. Így lehetőség nyílik arra, hogy a tehetségazonosításba bevont tanulók közül megtaláljuk a matematikában legtehetségesebb diákokat. Ez lesz az ötödik osztályban tervezett tehetséggondozó szakkörbe bekerülés egyik lehetséges útja.

Cikk folytatása

A következő mérföldkő - 2016

2016-ban az intézményben folyó tehetséggondozó munkát elismerve, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ismét akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánította iskolánkat.

Ez a minősítés a „kék iskolában” évtizedek óta zajló tehetséggondozói munka elismerése. Iskolánk idén ünnepeli alapításának 45. évfordulóját, melyre különböző programokkal készül. Amiben különösen kiemelkedünk: a nyelvoktatás, a művészeti oktatás, a sport és a néptánc. Ezeken a területeken folyamatosan, töretlen sikereket aratnak tehetséges diákjaink. Az évforduló kapcsán, több területen is bemutatkozhatnak rátermett tanulóink. A nálunk folyó tehetséggondozás eredményességét továbbtanulási mutatók is igazolják. Az előző tanévben diákjaink 71%-a gimnáziumban, 24%-a szakgimnáziumban és 5%-a szakközépiskolában folytatta tanulmányait. (2018)

Az alapozó szakaszban és felső tagozaton is nagy hangsúlyt fektetünk a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére, az erősségek feltérképezése mellett a személyiség gyengébb oldalának támogatására. Az ötödik évfolyamon tanulásmódszertan segíti diákjainkat az eredményes tanulásban. Előszeretettel használjuk a játékpedagógia módszereit is, és a rendelkezésünkre álló „Botev Játéktár” logikai és fejlesztő társasjátékait. A boteves diákok három idegen nyelvet tanulhatnak: angol, német vagy francia. A természettudományok vagy a kézműves tevékenységek iránt fogékony gyerekek is támogató pedagógusokra lelnek iskolánkban. Szakmai munkánk hatékonyságát erősíti a családok, a szülők támogatása.

Büszkék vagyunk régi és új tanítványaink eredményeire a továbbtanulásban és a tanulmányi munka során, illetve a sportok, művészetek területén elért sikereire is!

A tehetségpontokról bővebben itt olvashat: http://geniuszportal.hu/

A folytatás - 2013

2013-ban kezdeményeztük akkreditációnkat. Ennek célja volt, hogy számba vegyük hol tart a Botev Tehetségpont szervezetének, kapcsolatrendszerének építésében, a tehetségsegítő feladatok ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek megteremtésében. Az akkreditáció során szakértők látogatták meg iskolánkat, és személyes konzultációk alapján győződtek meg arról, hogy az intézmény megfelel-e a szakmai elvárásoknak. Az akkreditáció alatt az intézmények alapos ellenőrzésen estek át, amely kiterjedt személyi, dologi, dokumentációs ellenőrzésre is. Az elvárásoknak és követelményeknek a vártnál nagyobb sikerrel feleltünk meg. Így a tervezett Akkreditált Tehetségpont helyett, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont működhettünk tovább.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által végzett akkreditáció hatalmas elismerést jelent. A három évre elnyert cím feltételezi, hogy a tehetségpontok tevékenységünket a jövőben ugyanolyan magas színvonalon végzik, mint eddig.


 

Miért volt jó Tehetségponttá válni?

A tehetségpontok fontos jellemzője, hogy hálózatba csatlakozva segítik egymás munkáját. Ez a segítő, támogató szándék jellemző kell hogy legyen, az egész tehetséggondozásra! Alapvető mind a gyermekek felé, mind a szakemberek egymás közötti munkájában. Nem a versengés a cél, hanem hogy megismerve a jól bevált módszereket, a tehetségígéreteket segítsük abban, hogy beválthassák a bennük rejlő lehetőségeket.

A regisztrációval pályázati lehetőségek nyíltak meg előttünk. Ezeket kiaknázva eszközökhöz, szakirodalomhoz is hozzájuthattunk, amelyek a későbbiekben is hasznossá váltak. Eddig a következő pályázataink nyertek:

  • NTP-OKA XXI – „Lámpás a tehetségekért” (Fülöp Krisztina, Rektor Dóra)
  • EFOP-3.2.1-15-2016-00001kiemelt projekt - „Tehetségek Magyarországa” (Zongor Klára)
  • Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tanórán kívüli tevékenység támogatása (Zongor Klára)
  • EFOP-3.2.1.-15-2016-00001kiemelt projekt - „Tehetségek Magyarországa” (Györgyné Dankó Katalin)
  • NTP-MŰV-18-0152 - „Veszprém megyei Art-i-csókák” (Zongor Klára)

A Tehetségponttá válás előnyeiről bővebben itt olvashat.