Közzétételi lista

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

 1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat ( a köznevelési tv.-nek megfelelően) A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

 • szülője, vagy testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő

 • testvére már az iskolával jogviszonyban áll

 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy

 • az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

Ha döntés így sem születhet, akkor sorsolással határozunk a sorrendről.

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél.

A tankötelezettségről a köznevelési tv. 45§-a rendelkezik.

 1. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

            A fenntartó még nem pontosította a beiratkozás időpontját, ha meghozza a döntését, akkor közzétesszük.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a beiratkozás 2016 áprilisában várható.

A fenntartó által engedélyezett osztály (az általunk tervezett)

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1/A

Általános tantervű

20 fő

1/B

Általános tantervű

21 fő

1/C

Német Nemzetiségi Tagozat

5 németóra + 1 óra népismeret német nyelven

31 fő

M1

Felsőörsi Tagintézmény 1. osztálya

Általános tantervű

26 fő

 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünk nem szed tandíjat. Az étkezést igénybevevő tanulók térítési díjának beszedése az ISZSZ feladata.

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:

Az érvényes jogszabályok szerint.

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 1. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

-

-

-

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 1. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 1. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az iskola épülete szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig 6.00-20.00 órás nyitva tartással működik. A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítás 8 óra előtt 45 perccel is megkezdhető, ha ehhez a csoport tanulói illetve a szülők hozzájárulnak.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A tanév rendje tartalmazza

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

 1. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

Szmsz I.

Szmsz II.

Házirend

Pedagógiai program I.

Pedagógiai program II.

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

72628552523

Tanító

Főiskola

általános iskolai, idegen nyelv oktatására képesített tanító

72877664162

Tanár

Egyetem

Okleveles magyartanár és pedagógiatanár

76789439809

Tanár

Főiskola

Matematika-fizika szakos tanár

71653125763

Tanár

Egyetem

Okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

71832370173

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító ének-zene szak,

72906478956

Tanár

Főiskola

ének-zene tanár, egyházzenész

73724590066

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

72919644310

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

78588702433

Tanár

Főiskola

Egyetem

Általános iskolai tanító

Okleveles

magyartanár és pedagógiatanár

75184635944

Tanár

Főiskola

Földrajz-kémia szakos ált.iskolai tanár

72421549496

Tanár

Főiskola

Német nyelvtanár

78994540761

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

77768777655

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár német nemzetiségi

77423431028

Tanár

Főiskola

Matematika-fizika szakos tanár,

78513511077

Tanító

Főiskola Egyetem

Ált. iskolai tanító népművelés szakkollégium, okleveles pedagógiatanár

77165945213

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

75340747228

Tanár

Főiskola, Egyetem

Általános iskolai tanító, Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

72613411046

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár-könyvtáros

72305272440

Tanár

Főiskola Egyetem

Biológia és francia nyelv és irodalom szakos tanár, Biológia szakos tanár

71448025331

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

74739567057

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító technika szakkollégium

72563367417

Tanár

Főiskola

Matematika-pedagógia szakos ált. iskolai tanár, Háztartásökonómiai-életvitel szakos tanár

73178823355

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

76221228025

Tanító

Főiskola

Tanító, vizuális nevelés műveltségi területen

73716052528

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító magyar szakkollégiumi képzéssel

72962935824

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

73204918387

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-népművelés szakkollégiumi képzéssel

75568475708

Tanár

Főiskola, Egyetem

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Etika ember és társadalomismeret szakos tanár

74013422341

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

78247616131

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének szakkollégium,

78540733608

Tanár

Főiskola

Matematika-fizika szakos ált. iskolai tanár, oktatástechnológus szakkollégium

76265669748

Tanító

Főiskola

Tanító, német-tanító

72605392071

Tanító

Tanító

Általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

75337207742

Tanár

Főiskola

Könyvtáros és történelem szakos ált. iskolai tanár

73930100872

Tanár

Főiskola

Orosz és magyar nyelv és irodalom szakos ált. iskolai tanár

73276442728

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

73119986729

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

75121411937

Tanító

Főiskola

Tanító

72527937147

Tanár

Egyetem

Matematika-informatika szakos tanár

73222885328

Tanár

Egyetem

Magyar alapszakos bölcsész

73782486991

Tanár

Főiskola

Angol nyelvtanár

79847030922

Tanár

Egyetem

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos általános iskolai tanár

73316828374

Tanító

Egyetem

Általános iskolai tanító

71755886473

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító néptánc szakkollégium

73202494471

Tanár

Egyetem

Okleveles német tanár

79379217507

Tanár

Főiskola

Földrajz-testnevelés szakos ált. iskolai tanár. Torna szakedző

72249427141

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, angol nyelvi szakkollégium

72995544675

Tanító

Főiskola

Testnevelő-edző

72976615175

Tanár

Egyetem

francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

75725937354

Tanár

Főiskola

Matematika-műszaki általános isk. tanár

72409011122

Tanár

Főiskola, Egyetem

Testnevelés szakos ál.isk. tanár Testnevelő tanár

75026453122

Tanító

Főiskola

Német nyelvoktató tanító,

79025993351

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító, Tánc és drámapedagógus,

72027089131

Tanító

Főiskola

Tanító

könyvtár szakkollégium

74076967613

Tanár

Főiskola

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

73142029061

Tanár

Főiskola

testnevelő tanár

75116126119

Tanár

Főiskola,

Magyar-orosz általános iskolai tanár, Német szakos nyelvtanár

75433010278

Tanító

Egyetem

Oklevels német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

73045330640

Tanár

Egyetem

okleveles matematikus-fizikus, alkalmazott informatika programozás

79359650927

Tanító

Főiskola

Tanító

ének-zene szakkollégium

79589459024

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító, Német nyelvű tanító

78347370212

Tanár

Főiskola

Magyar-nyelv és irodalom ének-zene szakos  ált. iskolai tanár

77354192511

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

75595536014

Tanító

Főiskola

Tanító

német nyelv művelts.ter.

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája.

77621340180

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

72935497896

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító angol műveltségi terület

72621827178

Tanító

Főiskola

Tanító vizuális nevelés

78415147978

Tanár

Főiskola

Biológia-rajz szakos ált. iskolai tanár, angol nyelvtanár

72391885150

Tanár

Főiskola

Angol szakos nyelvtanár

79710525595

Tanár

Főiskola Egyetem

Tanító vizuális nevelés, Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

78715338350

Tanár

Főiskola

 Matematika-technika szakos ált.isk.tanár. Számítástechnikai tanár

73716052528

Tanító

Főiskola

Tanító

magyar szakkollégium

 1. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 6 fő.

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

 

 

rendszergazda

Érettségi

Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető

Egészségügyi asszisztens

Egészségügyi szakiskola

Általános ápoló ált. asszisztens

Gondnok, takarító

Szakmunkásképző

virágkötő

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Szakmunkásképző

házi betegápoló

takarító

Szakközépiskola

kereskedelem

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Szakmunkásképző

ABC eladó

takarító

Szakiskola

Gépíró és gyorsíró iskola

Gazdasági ügyintéző

Érettségi

vállalkozási ügyintéző

számítástechnikai szoftver üzemeltető

 1. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve


részletek>> itt

 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

 

 

Megnevezés

Intézmény kimaradási mutatói

 

2011/12

év

2012/13

év

2013/14

év

2014/15

év

2015/16

év

2016/17

év

 

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- az intézményből kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Intézmény lemaradási mutatói

2011/12 év

2012/13 év

2013/14 év

2014/15

év

2015/16

év

2016/17

év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

 2

 

 2

 

1

1

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 

 

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

 

1

1

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 

 

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

 

 

 

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 1

1

 

 

 

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

 -

 -

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 1

 

 

2

 

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

 

 

 

 

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

 -

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

 

 

 

 

 

 

 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK, SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK, FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK…

FOGLALKOZÁS

VEZETŐ

megnevezése

ingyenes

/költségtérítéses

neve

elérhetősége

Angol szakkör 2.b, 3.b

i

Wächterné Zsargó Zsanett

88/562-475

Gyöngyfűző 1.b

i

Wächterné Zsargó Zsanett

88/562-475

Angol szakkör 1.b, 2.a, 3.a

i

Miskey-Kovács Viktória

88/562-475

Angol felkészítő 8.a

i

Miskey-Kovács Viktória

88/562-475

Angol szakkör

i

Varga Zsanett

88/562-475

Angol szakkör 3.a

i

Bittmann László

88/562-475

Angol szakkör 8.a

i

Bittmann László

88/562-475

Művészeti szakkör

i

Zongor Klára

55/562-475

Francia szakkör 2.b

i

Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

88/562-475

Orosz szakkör

i

Dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

55/562-475

Magyar felzárkóztató

i

Szabóné Lovasi Ágnes

88/562-475

Magyar előkészítő 8.b

i

Szabóné Lovasi Ágnes

88/562-475

Magyar felzárkóztató 8.a

i

Belovicsné Kovács Szilvia

55/562-475

Magyar előkészítő 8.c

i

Takács Gyöngyi

55/562-475

Magyar tehetséggondozás

i

Szabó Ivett

55/562-475

Tehetséggondozás biológia

i

Vékony Istvánné

88/562-475

Matematika előkészítő 8.a, 8.c

i

Hartig Judit

88/562-475

Matematika előkészítő 8.b

i

Béres György

88/562-475

Matematika felzárkóztató 8.b

i

Béres György

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Pongóné Szarka Judit

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Szijártóné Englert Ildikó

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Sáriné Szirbek ágnes

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Dóczi-Kasler Katalin

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Galambos Gyöngyi

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Böczné Palotai Bernadett

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Fülöp Krisztina

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Kungl Anita

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Kéri Szilvia

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Nagyné Jakucs Erika

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Kungli Klaudia

88/562-475

Felzárkóztatás

i

Lénárt-Mátyás Éva

 88/562-475

Fejlesztő foglalkozás

i

Dóczi-Kasler Katalin

88/562-475

Fejlesztő foglalkozás

i

Veiland Veronika

 88/562-475

Fejlesztő foglalkozás

i

Ligeti Zsófia

88/562-475

Média szakkör

i

Guzmits Viktória

88/562-475

Acro Dance

költségtérítéses

Nyikovics Krisztina

88/562-475

Néptánc felső tagozat

i

Schmidmajerné Róka Krisztina

88/562-475

Néptánc alsó tagozat

i

Szakácsné Krepsz Adrienn

88/562-475

Énekkar alsó tagozat

i

Szijártóné Englert Ildikó

88/562-475

Német Nemzetiségi Énekkar

i

dr. Bojnécz Gábor

88/562-475

Cserkészet

i

Venczel Patrik

88/562-475

Diákvállalkozás

i

Vékony Istvánné

88/562-475

Furulya szakkör

i

Gombosné Sipos Katalin

88/562-475

 

i

 

88/562-475

Gyerekjóga

i

Kéri Szilvia

88/562-475

Bábszakkör

i

Nagyné Jakucs Erika

88/562-475

Kézműves foglalkozás

k

Mosonyi Emese

 

KID szakkör

i

Fülöp Krisztina/Kiliánné Guath Viktória/Szijártóné Englert Ildikó

88/562-475

Sakk

i

Györgyné Dankó Katalin /Galambos Gyöngyi

88/562-475

Sakk

k

Simai László

88/562-475

Színjátszó szakkör

k

Hatás Andrea

88/562-475

Kosárlabda

i

Sári Kálmán

88/562-475

Foci

i

Sári Kálmán

 88/562-475

Futsal

i

Szabó László

88/562-475

Foci

i

Szabó László

88/562-475

Torna

i

Papréti Emese

88/562-475

Torna

i

Pődör Ramóna

88/562-475

Röplabda lány

i

Fekete Géza

88/562-475

 

 

 

 

Vívás

k

Puskás Gábor

 

Felsőörs

 

 

 

Báb

i

Hujber Adrienn

 

Origami

i

Simonné Füleki Judit

 

ÖKO

i

Borna Brigitta

 

Angol

i

Abuczkiné Kiss Ágnes

 

Aprótorna

k

Somogyi Zsuzsanna

 

Művészeti foglalkozás

k

Mosonyi Emese

 

ArsNova Zene Iskola gitá

k

Nagyné Hortó Edit

 

Sakk

i

Somogyi Ferenc

 

Citera

k

Tóth László

 

 1. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk megamelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;

 • Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;

 • Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;

 • A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

 • Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. 

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; feladatlap, tesztlap kitöltése, dolgozat; házi dolgozat.

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:

röpdolgozataz adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,

 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,

 • a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,

 • a röpdolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap,

 • számonkérő dolgozatháromnál több óra anyagából,

 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,

 • a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy megtörténjék,

 • a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen osztályzatot kap,

témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából

 • jellemzően az osztály egészét érinti,

 • a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék,

 • a témazáró dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap, amelyet megkülönböztető” jelöléssel jegyez be a szaktanár a naplóba.

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk tartalmazza.

Szóbeli értékelés:

Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása.

Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a szóbeli számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.

Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli jegy. A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát. Idegen nyelveknél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél többször legyen alkalma tudásszintjéről szóban is számot adni.

Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél, dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.

 1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra érvényes, azaz:

 • osztályozó vizsgákra,

 • különbözeti vizsgákra,

 • javítóvizsgákra

 • pótló vizsgákra(fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról)

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,

 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

 A vizsgaszabályzat célja

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

 • az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

 • egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

 • ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

o    átvételnél az iskola igazgatója előírja,

o    a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

 A vizsgaszabályzat hatálya

Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak. Ők adják át a munkaközösségek által kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.

A vizsgák lebonyolításának módját részletesen a Pedagógiai Program tartalmazza, összhangban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének előírásaival.

Augusztus. Javítóvizsgák, osztályozó vizsgák. Szeptemberi tanulmányok megkezdését lehetővé tevő különbözeti vizsgák.

Vizsgák kérvényezése június 15-ig, értesítés küldése július 15-ig

Január 01-1            Magántanulók félévi, év végi osztályozó vizsgái.

       Vizsgák kérvényezése: december 01-ig, ill. május 10-ig. Június 01-.ig  

 • Az intézmény igazgatója egyedi esetben a fentiektől eltérő vizsgaidőpontot is kijelölhet. A vizsgaidőszak megjelölése a vizsgát engedélyező határozatban történik, pontos időpontjáról a tanuló a vizsgát megelőzően legalább három héttel tájékoztatást kap.

  

 1. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1/A

20 fő

1/B

21 fő

1/C

31 fő

Felsőörs

                  15 fő

2/A

23 fő

2/B

27 fő

2/C

29 fő

Felsőörs

                  15 fő

3/A

26 fő

3/B

26 fő

3/C

26 fő

3/D

21 fő

Felsőörs

                   18 fő

4/A

29 fő

4/B

26 fő

4/C

31 fő

4/D

28 fő

Felsőörs

                  14 fő

5/A

28 fő

5/B

30 fő

5/C

23 fő

5/D

19 fő

6/A

27 fő

6/B

24 fő

6/C

21 fő

6/D

20 fő

7/A

31 fő

7/B

27 fő

7/C

25 fő

8/A

27 fő

8/B

28 fő

8/C

27 fő

 • /index.php/dokumentum/panaszkezelesi-utmutato
 • /index.php/dokumentum/szmsz