Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

1. Beiratkozási nyomtatvány

 

2. Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

 

3. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

 

4. Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról

 

5. Nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

 

6. Nyilatkozat étkezésről

Hamarosan felkerülnek a frissített dokumentumok!

 

Tájékoztatás

A további teendőkről (szülői értekezlet, szükséges felszerelés, boteves sál/nyakkendő, diákigazolvány igénylésének módja) itt az iskolai honlapon találnak majd információkat.

 

Pedagógiai program

                                                                

SzMSz

                                                                         

A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

                                                                                                                                                                    

 

Házirend

 

                                                                        

Közzétételi lista 2019/20.

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

  1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat (a köznevelési tv.-nek megfelelően). A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

Cikk folytatása